Ambitie: Eenvoudiger Wabo in 2012

1

Het is “heel ambitieus”, volgens de directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maar in het voorjaar van 2012 moet het een raamwet voor het omgevingsrecht op tafel liggen.

“Voor de burger kent de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zeker voordelen”, zei directeur-generaal Chris Kuijpers gisteren tijdens een bijeenkomst over de Crisis- en Herstelwet, die een jaar lang bestaat. “Maar achter het loket is het nog heel ingewikkeld om zaken goed te regelen binnen de Wabo. De gemeenten hier aanwezig zullen dat begrijpen.”  

Crisis- en herstelwet
Eerst moet de Crisis- en herstelwet een permanente status krijgen, hier en daar nog worden aangepast en dan structureel worden neergelegd in de Wabo, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. Daarna wordt gewerkt aan een raamwet voor het omgevingsrecht.

Het samenstel van de circa tachtig wetten binnen dit kader worden vereenvoudigd. De toetsingskaders moeten worden versoberd. Het eerste voorstel voor de wet wil het ministerie in het voorjaar van 2012 presenteren.  

Projectuitvoeringsbesluit
Projectleider implementatie Crisis- en herstelwet Monique Arnolds mocht het “eigenlijk nog niet zeggen” maar liet vallen dat het projectuitvoeringsbesluit waarschijnlijk deels in de Wabo wordt geschoven. Overigens bleef het bij deze opmerking. Over dit plan werd geen extra informatie gegeven.

Bekijk de kennisbank Omgevingsrecht >>

Over Auteur

1 reactie

  1. Als deze droom uitkomt zou ’t voor het eerst een aanzet zijn om niet meer te verzuipen in een gigantische oceaan van regelgeving.
    Er wordt populair gesproken over lean management, maar ik zie dit voorlopig nog als “mean” management. Waarom iets echt gemakkelijk maken als het moeilijk kan? “Vereenvoudigingen” werken nogal eens averechts in de praktijk.
    Eerst zien dan geloven!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden