Toezicht faalde bij Odfjell

0

De toezichthouders, zoals de Milieudienst Rijnmond DCMR, hebben jarenlang gefaald in het toezicht bij tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse haven.

Mede daardoor liepen werknemers en de omgeving gevaar. “Vooral de DCMR ging bij het toezicht uit van een goede relatie met het bedrijf en dat dat de beste manier was om de veiligheid van het bedrijf te waarborgen.” De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert dit dinsdag in een rapport over de veiligheidssituatie bij Odfjell Terminals.

De provincie en vijftien gemeenten laten het toezicht, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer, en handhaving over aan de DCMR.

Het bedrijf krijgt er net als in eerdere onderzoeken flink van langs, omdat veiligheid geen integraal onderdeel vormde van de bedrijfsvoering. Maar ook de inspecterende instanties lieten flinke steken vallen. “Het toezicht en de handhaving moet daarom worden verbeterd”, benadrukt de OVV.

De onderzoeksraad neemt het de drie toezichthouders kwalijk dat ze alle drie nauwelijks optraden. Het gaat naast de Milieudienst Rijnmond om de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

“Ernstige overtredingen leidden nauwelijks tot bestuurlijke sancties. De VRR trad niet handhavend op en sloot zich aan bij de aanpak van de DCMR die alleen gericht was op een goede relatie met het bedrijf. De Inspectie SWZ hanteerde een strengere handhavingsaanpak, maar schaarde zich in de periode 2009-2011 ook achter de aanpak van de DCMR”, stelt de OVV vast.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden