VNG kraakt links verbod op minder sociale huur

0

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet niets in het linkse wetsvoorstel dat een daling van het aantal sociale huurwoningen verbiedt. Dat heeft de koepel in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laten weten.

De vereniging schrijft onomwonden dat ze ‘negatief staat tegenover het conceptwetsvoorstel’ dat in maart werd gepubliceerd op de website internetconsultatie. Het voorstel is afkomstig van de Tweede Kamerfracties van GroenLinks, SP en PvdA. ‘Het aantal sociale huurwoningen in een gemeente moet een lokale afweging blijven,’ vindt de VNG.

Spanning met Woningwet

Het voorstel druist tegen die gedachte in. De oppositiepartijen willen aan zogeheten prestatieafspraken tussen gemeenten, huurders en woningcorporaties de eis verbinden dat het aantal sociale huurwoningen niet mag dalen. Volgens de VNG past dit niet in de geest van de Woningwet. ‘ln de Woningwet staat samenwerking op lokaal niveau centraal om zo toe te werken naar de juiste volkshuisvestelijke prestaties in een specifieke gemeente.’

Onwenselijke extra stap

De linkse partijen willen wel uitzonderingen voor krimpgebieden toestaan, maar daarvoor zou dan toestemming van de minister nodig zijn. Ook geen goed idee, vindt de VNG. ‘Dit is een onwenselijke extra stap bij het maken van prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie tezamen. Daarnaast is onduidelijk welke criteria hiervoor gelden en welke gemeenten hiervoor in aanmerking kunnen komen. Lokaal maatwerk moet in alle gevallen mogelijk blijven zonder extra tussenkomst van de minister.’

Kaalslag voorkomen

Volgens de initiatiefnemers van het voorstel moet een kaalslag in de sociale huursector worden voorkomen door wettelijk ingrijpen. ‘De komende jaren neemt het aantal sociale huurwoningen naar verwachting af met minimaal 65.000. In een scenario met hoge groei en een marktgericht beleid, zoals voorgestaan door het kabinet, kan de afname van het aantal sociale huurwoningen toenemen tot meer dan 300.000 woningen,’ motiveren zij hun voorstel.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden