‘Zorg voor flexibele huisvesting voor spoedzoekers’

0

Oproep aan gemeenten, woningcorporaties en het Rijk: creëer gezamenlijk een voorraad tijdelijke woningen voor iedereen die snel een huis zoekt. Dit nieuwe flexibele woonsegment voor ‘spoedzoekers’ is dan een aanvulling op de bestaande segmenten koop, sociale huur en vrije markthuur.

Deze oproep komt van Platform Opnieuw Thuis, VNG, Aedes en de G32 omdat een stijgend aantal spoedzoekers snel een woning nodig heeft. Het gaat om mensen die wachten op een volgende koopwoning, die in scheiding liggen, die te maken hebben met huiselijk geweld, zzp’ers met een tijdelijke baan of starters die op zichzelf willen gaan wonen. Naar schatting 10 procent van de Nederlandse bevolking is op zoek naar snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. De reguliere woningmarkt voorziet daar onvoldoende in. Een flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen, zou voor de vele spoedzoekers uitkomst bieden.

Flexibiliteit en tijdelijkheid
De oproepende partijen hebben dinsdag een manifest overhandigd aan waarnemend directeur-generaal Bestuur en Wonen bij het ministerie van BZ. Hierin roepen ze het Rijk, gemeenten en woningcorporaties op de handen ineen te slaan voor alle mensen die snel woonruimte nodig hebben. Gemeenten en corporaties kunnen flexibiliteit en tijdelijkheid onderdeel maken van woonvisies en prestatieafspraken met woningcorporaties. Het Rijk kan de spoedzoekende doelgroep beter op de kaart zetten en de totstandkoming van een flex-segment stimuleren. Daarnaast kunnen gemeenten, Rijk en pandeigenaren (tijdelijk) hergebruik van lege panden stimuleren.

Over Auteur

Betty van Wijngaarden

Freelance redacteur voor Gemeente.nu en zelfstandig coach voor professionals (werknemers en zzp'ers). Tevens auteur en trainer. Als "communicatiediva" pur sang heeft ze de beschikking over veel woorden en schrijft ze graag over loopbaangerelateerde onderwerpen. In coaching kan ze goed luisteren, aanmoedigen en aanzetten tot actie of een koerswijziging. Het liefst met de nodige dosis humor. (www.vanwijngaardencoaching.nl)

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden