Aantal jongeren in jeugdzorg blijft stijgen

0

Het aantal jongeren in de jeugdzorg blijft nog steeds toenemen. In de eerste helft van dit jaar kregen 366.000 jongeren hulp, 5000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de duur van de verleende jeugdhulp neemt toe.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers in rapporten van het CBS. De definitieve cijfers lagen de afgelopen jaren 5 à 6 procent hoger. Jeugdzorg is het geheel van jeugdhulp, -bescherming en -reclassering. Het aantal jongeren in de jeugdzorg stijgt vanaf de decentralisatie in 2015. In de eerste helft van dat jaar waren het er 319.000, in de eerste helft van 2018 bijna 361.000. Uit voorlopige cijfers leek het eerder alsof voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet het aantal jongeren met jeugdzorg was gedaald.

Verschillen

Ook tussen gemeenten blijven grote verschillen in jeugdhulpgebruik bestaan. In gemeenten in het midden van het land kreeg ongeveer 8 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp, tegenover meer dan 13 procent in het Noordoosten en bijna heel Limburg. In deze regio’s was ook het aandeel jongeren met jeugdbescherming relatief hoog.

Verwijzing

In het eerste halfjaar van 2019 zijn er 164.000 jeugdhulptrajecten gestart na verwijzing door een huisarts. Dit is 9 procent meer dan in de eerste helft van 2018. Ook het aantal doorverwijzingen door de gemeente is toegenomen, van 132.000 in de eerste zes maanden van 2018 naar 143.000 in 2019. Er waren ruim 51.000 jeugdhulptrajecten zonder verwijzer, de vrij toegankelijke jeugdhulp. Gemeenten bepalen zelf welke hulp dat is. Het aantal trajecten met onbekende verwijzer is sterk gedaald door verbeteringen in de registratie.

Duur

De duur van de zorg nam de afgelopen jaren toe van gemiddeld 233 dagen in het eerste halfjaar van 2015 naar 346 dagen in de eerste helft van 2019. Dit gaat dan om jeugdhulp die in het betreffende halfjaar is afgesloten. De duur van jeugdbescherming en jeugdreclassering daalde. Van alle bijna 113.000 jeugdhulptrajecten die in de eerste helft van 2019 zijn beëindigd, duurden er bijna 25.000 korter dan drie maanden. Ruim twee op de drie afgesloten trajecten duurde korter dan een jaar.

Onderschat

Volgens FNV Zorg & Welzijn wordt de situatie in de jeugdzorg nog steeds onderschat door politiek Den Haag. ‘De budgetten voor de jeugdzorg stijgen niet evenredig mee met de stijgende vraag. Sterker nog, de budgetten nemen alleen maar meer af en gemeenten buitelen momenteel over elkaar heen om nieuwe bezuinigingen aan te kondigen. Jeugdzorgorganisaties lijden verlies en die druk komt dan bij de jeugdzorgwerkers, kinderen en de gezinnen te liggen,’ aldus bestuurder Maaike van der Aar in een reactie op de CBS-cijfers.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden