App helpt om zorgzwaarte te bepalen

0

Korte, lange, lichte, medium of zware verblijfszorg. Via een vragenlijst bepaalt een tool welk type het meest geschikt is.

Binnen gemeenten is het over het algemeen de jeugdconsulent die belast is met de keuze van een pakket voor verblijfszorg. In de gemeente Rijssen-Holten wordt de jeugdconsulent daarin ondersteund door een webapplicatie. Een succes, maar de overgang van AWBZ naar de Jeugdwet vraagt wel om doorontwikkeling van de tool.

Nienke van Vliet werkt voor Bureau HHM, een organisatie die zich richt op oplossingen om de zorg en ondersteuning beter te organiseren. “Binnen de AWBZ hebben we een module ontwikkeld voor de bepaling van ZZP’s (zorgzwaartepakken) voor verblijfszorg. Deze tool werd al enige tijd binnen Jeugdzorg ingezet.” Toen Van Vliet een klein halfjaar als interim beleidsmedewerker ging werken bij de gemeente Rijssen-Holten, rees daar de vraag of de tool niet ook binnen de gemeente ingezet kon worden. Van Vliet: “Een logische gedachte, vooral omdat de gemeente de toenmalige wijze van bekostigen uit de AWBZ had overgenomen. We zijn aan de slag gegaan en het resultaat is de ontwikkeling van de BVPJ-module (BepalingVerblijfsPakket Jeugd, red).”

Objectief en onderbouwd

De BVPJ-module is een webapplicatie en daarmee een gebruiksvriendelijke en plaats onafhankelijke tool. Het enige wat nodig is, is een computer of tablet en een internetverbinding. “Met behulp van deze tool kan de jeugdconsulent vaststellen wat voor type zorgzwaartepakket moet worden ingezet voor een jeugdige die verblijfszorg nodig heeft. Welk type verblijfszorg. Kort, lang, licht, medium, zwaar. Dat doet zij door het invullen van een vragenlijst. Op basis van de antwoorden ‘rolt’ daar een uitkomst uit die de zorgzwaarte aangeeft. Objectief en met een onderbouwing en beschrijving van het geadviseerde zorgzwaartepakket. Waarbij ik benadruk dat de tool nooit de vervanger kan zijn van het keukentafelgesprek. Pas als in dat gesprek door consulent en burger is vastgesteld dat verblijfszorg nodig is, komt de tool aan beurt.”

“De ervaringen in Rijssen-Holten over de BVPJ-module zijn positief”, zo schetst Van Vliet. “En we weten dat andere gemeenten ook zoeken naar manieren om objectief en gemotiveerd te kunnen adviseren. Maar we weten ook dat lang niet alle gemeenten ZZP’s hebben ingekocht en daar is de huidige module wel op gebouwd. Sinds de invoering van de Jeugdwet, waarin gemeenten zoeken naar nieuwe manieren van contracteren en bekostigen, worden er daadwerkelijk ook andere verblijfspakketten ingekocht. En ook een gemeente als Rijssen-Holten zal mogelijk op andere manieren gaan inkopen.”

Doorontwikkeling
Het feit dat er door gemeenten gezocht wordt naar andere manieren van inkopen, maakt dat het noodzaak is om de BVPJ-module door te ontwikkelen. In de ontwikkelpilot Tool voor bepalen zorgzwaarte en verblijfspakket Jeugd wil Van Vliet samen met gemeenten kijken hoe de module zo kan worden doorontwikkeld dat deze ook geschikt is voor gemeenten die geen ZZP’s hebben ingekocht, maar wel op basis van de zorgzwaarte tot de keuze voor een verblijfpakket moeten komen. “In andere domeinen zien we al dat er nieuwe normen en onderbouwingen zijn geformuleerd. In de Wmo zijn die bijvoorbeeld ontwikkeld voor de huishoudelijke hulp. Dat moet er ook komen voor de verblijfszorg.”

Nienke van Vliet wil graag met gemeenten praten. “Wat voor pakketten kopen zij nu in? Wat zijn de argumenten achter die keuzes, welke kenmerken zijn geformuleerd? Hoe is de relatie zorgzwaarte – verblijfspakket? Als we daar een goed en breed beeld van hebben, kunnen we op basis van die ervaringen de tool doorontwikkelen tot een tool die recht doet aan de verschillen tussen gemeenten. En vooral ook een tool waarmee de mensen die ermee moeten werken, zoals beleidsmedewerkers en jeugdconsulenten, hun keuze voor zorg objectief en onderbouwd kunnen maken.”

In het kader van de Digitale Agenda 2020 is dit artikel onderdeel van een serie waarin gemeenten/organisaties vertellen over hoe zij denken over, en samen met andere gemeenten aan de slag gaan met, innoveren in dienstverlening en informatievoorziening. De Pilotstarter is het digitale platform voor het delen van en samenwerken aan ideeën om de gemeentelijke informatievoorziening te vernieuwen.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden