‘Betrek jeugd bij plannen en beleid’

0

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en tien landelijke jongerenorganisaties hebben in een gezamenlijke brief aan nieuwe gemeenteraadsleden gevraagd kinderen en jongeren meer te betrekken bij de plannen en de uitvoering van beleid.

Ook een vast aanspreekpunt voor alle hulpvragen is een wens die in de brief wordt geuit. Eén persoon die verantwoordelijk is voor alle hulp die een kind nodig heeft. De Kinderombudsvrouw is van mening dat er binnen de gemeente een ‘samenhangende aanpak nodig is die zich richt op alle gebieden in het leven van een kind’. Het is volgens haar noodzakelijk om kinderen en jongeren hierbij te betrekken door met ze te praten en hun boodschap over te brengen aan het bestuur.

Subsidievereiste

Ook de jongerenorganisaties willen dat gemeenteraadsleden kinderen en jongeren betrekken bij hun werk. Hoe? Onder meer door:

  • Het nieuwe gemeentelijke coalitieakkoord en het beleid in begrijpelijke taal te schrijven, zodat kinderen en jongeren begrijpen wat er staat.
  • In te zetten op zoveel mogelijk participatie van jongeren en een jeugdvriendelijke leefomgeving.
  • Aandacht voor scholieren met een zorgvraag die thuiszitten omdat er geen passend onderwijs gevonden wordt.
  • Elke jeugdhulpinstantie een jongerenraad te laten instellen en dit op te nemen als inkoopeis bij aanbestedingen.
  • Jongerenparticipatie als subsidievereiste te stellen voor aanbieders van jeugdhulp.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden