Wachttijd voor ggz nog te lang

0

Volgens staatssecretaris Blokhuis blijken de afspraken die partijen vorig jaar hebben gemaakt om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) terug te brengen te ambitieus. ‘Ik ben daarover zeer teleurgesteld. Vooral voor de mensen die soms vele maanden moeten wachten op hulp en zorg. Ik ga alle betrokken partijen stevig aanspreken op hun verantwoordelijkheid.’

De maximaal aanvaardbare wachttijd volgens de Treeknorm is 4 weken voor de aanmeldwachttijd en 14 weken voor de totale wachttijd. Maar het lijkt niet te lukken om de wachttijden in de ggz voor 1 juli 2018 terug te brengen binnen de daarvoor geldende normen. Dat blijkt uit de rapportage die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in opdracht van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid en Welzijn heeft gemaakt. De staatssecretaris wil dat mensen die geestelijke hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld autisme, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen, sneller worden geholpen. ‘De oplossing is niet simpel, maar ik zie echt wel dat er meer kan. Ik ga hierover op zeer korte termijn in gesprek met aanbieders, verzekeraars en de toezichthouders,’ aldus Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer over de wachttijden.

Kwaliteit

Blokhuis vindt dat ook meer kwaliteit moet worden geboden in de periode dat mensen wachten op zorg, de aanmeldwachttijd. ‘Er zijn GGZ-instellingen die hele goede resultaten laten zien met de manier waarop zij patiënten ondersteunen tijdens het wachten op behandeling’. Hij heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd om te kijken of de wachttijd voor aanmelden kan worden opgenomen in het toetsingskader voor de beoordeling van de kwaliteit. De NZa heeft gerichte controles aangekondigd bij zorgverzekeraars, die verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop en de wachttijdbemiddeling.

Hoopvol

Ondanks de teleurstelling over de tussentijdse resultaten, is Blokhuis ook hoopvol over de beweging en samenwerking die op gang is gekomen. De staatssecretaris stelt extra geld beschikbaar voor de zogenaamde regionale taskforces. Hiervan zijn er eind vorig jaar acht gestart onder leiding van KPMG. De ervaringen zijn positief. Blokhuis: ‘Dat mensen elkaar nu weten te vinden, zeker op regionaal niveau, is echt winst. Je ziet mooie voorbeelden van aanbieders die wel de wachttijd weten in te korten en mensen goed helpen terwijl ze wachten. Het is mooi dat deze successen hun weg vinden van de ene naar de andere instelling. Dat moet natuurlijk in heel Nederland gebeuren.’

Reactie GGZ Nederland

GGZ Nederland geeft op haar website een uitgebreide reactie op het rapport. Ze zetten uiteen wat er gedaan is om de wachtlijsten weg te werken en verdedigen zich door te wijzen op onder andere de krapte op de arbeidsmarkt en de ‘nijpende regeldruk’. ‘Zolang een aantal onderliggende zaken niet zijn opgelost, wordt het terugbrengen van de wachttijden lastig.’ Verder noemt GGZ Nederland het ‘positief dat, op drie regio’s na, in de gespecialiseerde ggz de gemiddelde wachttijd wel binnen de Treeknormen ligt als we alle aandoeningen samennemen’.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden