Kritiek op uitvoeringsbesluit Jeugdwet

0

Ruim dertig organisaties hebben al dan niet opbouwende kritiek op het uitvoeringsbesluit Jeugdwet. “Dit voldoet niet aan de verwachtingen van gemeenten.”

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de consultatieversie van het besluit. “In zijn algemeenheid willen we opmerken dat het concept-Uitvoeringsbesluit niet voldoet aan de verwachtingen van gemeenten”, schrijft de vereniging aan staatssecretarissen Martin van Rijn en Fred Teeven (zie bijlage).

De kern van de kritiek is dat de huidige regelingen te veel gekopieerd worden. Dit terwijl gemeenten juist anders willen werken. Dat het Rijk het aan de lokale overheid laat en weet te bezuinigen, dat is het probleem niet voor de VNG. Dat de landelijke overheid zich “op detailniveau” blijft bemoeien met de Jeugdzorg is wel tegen het zere been.

Hulp aan vreemdelingen
Door de Jeugdwet moeten gemeenten jeugdhulp verzorgen voor rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen. Vraag is dan wel: welke taken gaan wat dit betreft naar de gemeenten en om hoeveel mensen en budget gaat het?

Dan zijn er nog minderjarigen die onrechtmatig in Nederland zijn. Ook wat deze groep betreft is er nog best wat onduidelijk. Om hoeveel jongeren gaat het? Hoeveel budget is er voor de hulp? De VNG wijst hierbij op de hogere kosten van verblijfsaccommodaties in vergelijking met de pleegzorg. Het concept van het uitvoeringsbesluit stelt namelijk dat opname in een pleeggezin zo veel mogelijk moet worden beperkt.

Eigenlijk hoort de verantwoordelijk voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf bij het Rijk, is de conclusie. “De hoofdregel is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor statushouders.”

Indiceren
In de Jeugdwet worden eisen gesteld aan de beschikbaarheid en relevante deskundigheid van gemeenten als het gaat om het indiceren van de nodige hulp. “Naar ons oordeel treedt de wetgever hier erg diep in de uitvoering en rijst de vraag hoe wenselijk dat is.”

Nog een pijnpunt is de uitvraag van de minister van beleidsinformatie. Dit zou minimaal moeten zijn maar is het niet, volgens de brief, waarin artikelsgewijs commentaar op de wet wordt gegeven.

Financiën
“We willen nogmaals aandacht vragen voor de meest elegante oplossing voor de inning van de ouderbijdrage: het direct toepassen van een korting op de kinderbijslag door de Sociale Verzekeringsbank ter hoogte van de ouderbijdrage”, is het advies. Dit zou in 2018 ingevoerd kunnen worden. Verder is er nog onduidelijkheid rond de bijdrage van ouders als de hulp aan hun kinderen buiten het gezin wordt geboden:

  • Welk bedrag wordt gekort?
  • Hoe wordt dit in de verdeling meegenomen?
  • Beweegt het mee met minder intramurale zorg?
  • Wie neemt de uitvoeringskosten voor zijn rekening?

AMHK

De regelgeving rond de Wijzigingen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning (AMHK) zijn al zeer gedetailleerd. Met het uitvoeringsbesluit wordt de ruimte voor gemeenten nog meer beperkt. Verhoog de uiterste termijn voor het leveren van de jeugdhulp, is het appèl. “Decentralisatie is loslaten in vertrouwen”, besluit voorzitter van de directieraad Jantine Kriens de brief.

De kritiek van andere organisaties is hier te vinden >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden