Mening gevraagd over nieuwe Jeugdwet

1

Alle Jeugdzorg gaat naar de gemeenten, maar hoe precies? De landelijke overheid vraagt om advies.

Het gaat om het concept van de Jeugdwet. Het doel van de stelselwijziging is de zorg op het lokale niveau te organiseren. Dat zou beter werken en goedkoper zijn. De regie voor de gewenste integrale hulp op maar komt de komende jaren steeds meer bij gemeenten te liggen.

Jeugdzorgprofessionals en bestuurders en ambtenaren van gemeenten worden gevraagd om mee te denken over de transitie van deze taak. Dit aan de hand van vier deelonderwerpen:

– De wijze van inbedding van de jeugdbescherming;
– De overheveling van psychofarmaca;
– De wijze van inbedding van de jeugd-ggz;
– De vormgeving van een geïntegreerd meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Begin deze maand zijn wat moties over de inrichting van het toekomstige stelsel aangenomen in de Tweede Kamer. Deze moties zijn deels verwerkt in het concept van de wet.

Over Auteur

1 reactie

  1. Cor Hogenkamp op

    Heel belangrijk dat Jeugdzorgprofessionals en bestuurders en ambtenaren van gemeenten worden gevraagd om mee te denken.
    N.a.v breed uitgedragen visie uitgaan van de wens – behoefte client- de vraag hoe zijn of wanneer wordenbetrokkenen b.v ouders van de kinderen- de cleintenraden waaronder Wmo-raden wanneer die gevraagd mee te denken en hun zienswijze te geven?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden