Raad Kinderbescherming krijgt minder zaken

0

Het aantal gevallen van kindermishandeling dat door de Raad voor de Kinderbescherming moet worden behandeld is de afgelopen jaren gedaald, blijkt uit cijfers van Bureau Jeugdzorg.

De daling is onder meer het gevolg van het feit dat ouders na een melding steeds vaker vrijwillig hulp accepteren van Jeugdzorg. Volgens Jan-Dirk Sprokkereef, vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland, is dit een gunstige ontwikkeling, omdat de hulp aan kinderen hierdoor sneller op gang komt. De situatie wordt daardoor sneller veiliger, aldus Sprokkereef.

Het aantal kinderen bij wie het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, dat onder Jeugdzorg valt, onderzoek doet naar mogelijke mishandeling is overigens wel sterk toegenomen. In 2005, toen de Wet op de Jeugdzorg werd ingevoerd, onderzochten AMK’s de situatie bij 18.951 kinderen. In 2013 waren dat 33.571 kinderen. Dat betekent overigens niet per se dat het aantal mishandelingen is toegenomen.

Daling
Van het aantal onderzochte gevallen werd in 2005 ruim 20 procent doorgestuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar was dat nog geen 10 procent. Sinds 2008 daalt het aantal doorgeleidingen ook in absolute getallen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.