Meer mensen uit de bijstand met nieuwe aanpak

0

Eindhoven wil met een andere aanpak jaarlijks ruim achthonderd inwoners vanuit een bijstandsuitkering aan het werk krijgen. Met dergelijke ambities staat de stad niet alleen: meer gemeenten nemen hun aanpak onder de loep. 

Eindhoven gaat een andere aanpak hanteren en wil zo per jaar ruim achthonderd werkloze inwoners weer aan de slag helpen, aldus stadsomroep Studio040. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering daalt in de gemeente al een tijd. Eind 2018 zaten er bijvoorbeeld zo’n 6500 bewoners in de bijstand, een daling van ruim 350 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat zou voornamelijk te danken zijn aan de economische groei, maar is voor de gemeente niet genoeg.

Nieuwe aanpak bijstand

De nieuwe aanpak richt zich op verschillende speerpunten. Zo is de dienstverlening van verschillende instanties richting inwoners met bijstand te versnipperd. Professionals weten elkaar nog niet goed te vinden. Een betere begeleiding is nodig. Wethouder werk en inkomen Yasin Torunoglu: ‘We willen de bijstanders die relatief snel aan de slag kunnen naar het werkbedrijf verwijzen. Mensen die veel verder van de arbeidsmarkt staan en veel persoonlijke problemen hebben, die krijgen eerst de zorg die ze nodig hebben.’

Bedrijfsvoering in het sociaal domein – collegereeks, mei en juni 2019

Gemeenten, gemeentelijke diensten, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen staan enorm onder druk.

 

Hoe sluit u de bedrijfsvoering goed aan op ontwikkelingen in het sociaal domein?

 

LEES MEER

Ook zoekt Eindhoven de samenwerking met het bedrijfsleven op. Ondernemers krijgen bijvoorbeeld nu nog te weinig kandidaten aangeboden op hun vacatures. Andersom weten werkgevers niet welke vaardigheden de bijstandsgerechtigden in huis hebben. Daarnaast wordt de gemeente strenger voor bijstandsgerechtigden die zich niet aan de regels houden en bijvoorbeeld niet komen opdagen bij trainingen en gesprekken. ‘Dat blijft niet zonder consequenties.’ De aanpak voorheen op dit punt noemt de gemeente te ‘vrijblijvend’.

Haagse aanpak

Den Haag besloot niet zo lang geleden ook meer mensen uit de bijstand aan een baan te helpen. Dat staat in de begroting die de gemeente afgelopen september presenteerde. Jaarlijks moeten minstens vijfhonderd extra mensen een baan krijgen, bovenop de doelstelling van ongeveer vierduizend. Daarvoor stond uitbreiding van de pilot ‘Ondernemend uit de bijstand’ op de agenda. Net als hulp bij het aflossen van schulden en het in contact brengen van bijstandsgerechtigden met werkgevers.

Schrappen sollicitatieplicht

Ook in Rotterdam moet het aantal inwoners met een uitkering naar beneden. Dat wil de gemeente bereiken door meer maatwerk en een persoonlijke aanpak. De aanpak richt zich ook op mensen die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten en kwetsbare jongeren. Bijstandsgerechtigden die kansrijk zijn op de arbeidsmarkt worden vooral digitaal benaderd. Daarnaast schrapte Rotterdam de sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden in de bijstand.

Van bijstand tot dronepiloot

Ook Enschede zit niet stil. Deze gemeente telt relatief veel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een creatieve aanpak en anders kijken naar oplossingen zou daarom nodig zijn. Zo is er afgelopen september een project gestart voor het omscholen van werkzoekenden voor een baan in de ict. Dat project loopt momenteel nog, ruim dertig mensen volgen een traject. Ook werd een proef gehouden om bijstandsgerechtigden op te leiden tot dronepiloot, maat dat bleek helaas minder geslaagd.

Experiment in Waalwijk

Waalwijk richt zich op mensen die langdurig thuiszitten en wil proberen hen weer maatschappelijk actief te krijgen. De gemeente trekt 150.000 euro uit voor nieuwe projecten, zo schrijft het Brabants Dagblad. Dat hoeft niet meteen betaald werk te zijn, maar kan ook betekenen dat mensen weer maatschappelijk meedoen. Binnenkort start een eerste experiment waarbij een zzp’er gaat proberen passende activiteiten te vinden voor uitkeringsgerechtigden zonder perspectief op werk. Daarna worden nieuwe plannen en ideeën uitgewerkt. 

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden