Rotterdam ‘reset’ schuldenaanpak

0

De schuldhulp aan Rotterdammers gaat op de schop. Met onder meer een perspectieffonds, vroegsignalering en een ‘stadsmarinier Schulden’ wil de gemeente haar inwoners ‘een schuldenvrije toekomst bieden’.

Dat staat in het uitvoeringsplan Reset Rotterdam (pdf). In de Maasstad lopen zo’n 60.000 huishoudens een risico op problematische schulden. De afgelopen jaren is volgens de gemeente gebleken dat deze groep niet goed weet waar en hoe ze hulp kunnen vragen, of de aangeboden hulp blijkt niet te passen. Om het tij voor deze kwetsbare groep Rotterdammers te keren is er volgens wethouder Michiel Grauss een ‘reset van het systeem nodig’. Met het nieuwe pakket aan maatregelen ‘trekt de gemeente de nodige lessen uit het verleden en gaat de strijd aan om het ingewikkelde en hardnekkige probleem van schulden aan te pakken’.

Vroegsignalering

Zo wordt er ingezet op vroegsignalering van schulden. ‘Door slim samen te werken met schuldeisers zoals woningcorporaties, verzekeraars en energieleveranciers maken we het onbespreekbare bespreekbaar en benaderen we Rotterdammers tijdig. Nog voordat betalingsachterstanden schulden worden. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat gezinnen met kinderen uit hun huis worden gezet vanwege een huurachterstand,’ aldus de wethouder.

Hulp op maat

Iedereen die bij de gemeente aanklopt krijgt in het nieuwe plan hulp op maat, zoals praktische hulp bij het op orde krijgen van de financiën, en een vaste contactpersoon tijdens het schuldentraject. Alle jongeren tussen 18 tot 27 jaar die hulp vragen, krijgen een aanbod. Degenen die hun schuld niet op een andere manier kunnen aflossen komen in aanmerking voor geld uit het zogeheten perspectieffonds. In ruil hiervoor wordt een tegenprestatie verwacht zoals een opleiding, werk of maatschappelijke stage.

Stadsmarinier

Het is de bedoeling om 15.000 inwoners met schulden eind 2021 een ondersteuningsplan te hebben geboden. ‘Als blijkt dat de reguliere dienstverlening geen oplossing biedt, gaat de gemeente een stap verder, waarbij gezocht wordt naar vernieuwende en waar nodig onorthodoxe maatregelen.’ Een ‘stadsmarinier Schulden’ krijgt een centrale rol in de schuldenaanpak en treedt volgens de gemeente vooral op wanneer de gewone ondersteuning niet toereikend is of wanneer een lange adem nodig is.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden