Schuldhulpverlening en budgetcoaching: een markt?

5

Schuldhulpverlening is sinds tijden vooral voorbehouden aan gemeenten, kredietbanken, instellingen voor maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties. Het aantal private bureaus die zich met schuldhulpverlening en budgetcoaching bezig houden of zouden willen houden, is flink toegenomen. Dit baart de vertegenwoordigers van de (semi)publieke schuldhulpverlening zorgen. Er zouden zich veel ‘oplichters’ onder de kleine private bureaus bevinden.

Ook ik ben zo’n kleine private budgetcoach en freelance schuldhulpverlener. Maar ik herken mij in het  geheel niet in het negatieve beeld. Ik heb in de eerste helft van 2012 mijn afstudeeropdracht gewijd aan een feiten- en opinieonderzoek naar de positie van kleine zelfstandige ondernemingen in deze branche.

Beperkt
De organisatorische positie – de plaats in het grote geheel – van kleine ondernemingen in de branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching is beperkt. Ze hebben zelden de langlopende contracten met ketenpartners, die grote publieke organisaties vaak hebben. Ze zijn minder georganiseerd in beroeps- of brancheorganisaties. Ze staan qua concurrentie op achterstand. De meesten geven aan moeilijk aan klanten en opdrachten te kunnen komen.

Juridisch
De juridische positie – de rechten en plichten – van de kleine zelfstandigen is afhankelijk van de dienst(en) die zij aanbieden. Bieden zij zuiver budgetcoaching aan, dan gelden geen bijzondere rechten en verplichtingen. Heeft de kleine zelfstandige het beheer over de gelden van de cliënt (bijvoorbeeld budgetbeheer of beschermingsbewind), dan moet hij zich onder meer houden aan de Wet op het financieel toezicht. Betaalde schuldbemiddeling door zelfstandigen is zelfs helemaal verboden, zo schrijft artikel 47 van de Wet op het consumentenkrediet (WCK) voor.

Samenwerking
Ik vind dat de kleine zelfstandigen meer kansen moeten krijgen op deze ‘moeilijke’ markt, liefst in goede samenwerking met de reeds langer bestaande organisaties.
Verder lezen over dit onderwerp? Neem een introductieabonnement op Sociaal Bestek.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

5 reacties

 1. Klopt het wel? op

  Dat is niet vreemd. De overheid maakt van belastingen, teruggave en andere voorzieningen lichtelijk genoemd een puinhoop. Met een toename aan de staatsschuld, wentelt zij haar problemen door lastenverhogingen af naar de burger. Burgers, krijgen meer schulden. Schulden die ontstaan uit het systeem. Dan krijg je sociale vraagstukken, welke vastlopen en zich uiten naar andere hulpverleners. Schuldsanering tja, het laatste redmiddel. Maar ook het trechtermodel van de belastingdienst en politiek Den Haag.

 2. Budgetcoach op

  Tja, omgaan met geld is een eerste vereiste. Maar als alles te duur is, de lonen vast blijven zitten. Hele complete ketens omvallen bij ondernemers en huizenbezitters aan de grond zitten. Dan heb je ook niets aan een budgetcoach. Weer zo, n larie verhaal rond overheidsbetutteling, verhelp eerste de noodzakelijke problemen. Heeft deze ambtenaar teveel tijd.

 3. Lieke Peters op

  Is reageren op de markt verkeerd? Ligt er maar helemaal aan wat je insteek is! Een autofabrikant reageert toch ook met een milieuvriendelijke auto als de markt erom vraagt? Wie wordt daar beter van?De klant, het milieu en, juist ja,de fabrikant.
  Is dit niet precies hetzelfde. Hier ligt ook een vraag en er wordt iets geboden! Veel mensen zijn absoluut niet in staat het moeilijke proces bijSHV alleen te doorlopen. Konden ze dat wel, dan waren ze mijns inzins ook nooit in deze financi?le problemen terecht gekomen! Wel is het zaak goed te kijken naar geschiktheid en achtergrond van de hulpverlener.

 4. Lieke Peters op

  Even ter aanvulling: ik heb wel aansluiting gezocht en gevonden bij de ketenpartners, goed contact met Rechtspraak en Gemeentes, een goed netwerk opgebouwd, opleidingen gedaan, jarenlange ervaring in financi?le dienstverlening, aangesloten bij een brache organisatie en ik heb zelfs een aansprakelijkheids verzekering bij een gerenormeerde maatschappij!!

 5. Sandra van Rij op

  Ik ben budgetconsulent geweest bij Humanitas en ik heb gewerkt bij de Sociale Dienst Amsterdam r.i.p.

  En ik zit in het laatste traject van mijn minnelijke schikking.

  Ik vind de begeleiding en hulpverlening bij de gemeentelijke schuldhulpverlening driewerf niks noppes nada. Zij brengen mij wellicht door hun gebrekkige tijd en hun inwaartse blik, hun persoonlijke toegevoegde krankzinnige mening mijn minnellijke schikking meermaals in gevaar.

  Cannock Chase te Druten deed het op een haarscheurtje na veel beter.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden