Sport steeds meer verweven met andere beleidsterreinen

0

Sportbeleid is binnen de gemeentelijke collegeprogramma’s nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen en landelijke ontwikkelingen. Hierbij staan gezondheid, duurzaamheid en samenwerking binnen en buiten de sector centraal.

Dat concludeert het Mulier Instituut op basis van een analyse van de positie van sport in de collegeprogramma’s 2018-2022 van 104 Nederlandse gemeenten. De rapportage is onderdeel van een meerjarige reeks van studies naar de positie van sport in lokale collegeprogramma’s.

Meer dan in 2010 en 2014 is sport in beeld bij andere beleidsterreinen. In driekwart van de gemeenten is sport onderdeel van een terrein als de participatiesamenleving, het sociaal domein, gezondheid, duurzaamheid of toegankelijkheid. Volgens Mulier ‘illustreert dit dat lokaal sportbeleid wordt vormgegeven in een bredere context en beïnvloed wordt door landelijke ontwikkelingen en bredere gemeentelijke opgaven’.

Sportverenigingen

Ook beweeggedrag en een gezonde en actieve leefstijl van inwoners worden in de collegeakkoorden gestimuleerd. Aansluitend op de Omgevingswet wordt daarbij veelvuldig de verbinding gemaakt met het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Verder blijkt uit de akkoorden dat sportverenigingen voor gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner zijn. De verenigingen worden gezien als belangrijke ontmoetingsplek met een grote maatschappelijke waarde en krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden