Arbeidsmarkt is ‘survival of the fittest’

0

Mensen met gezondheidsbeperkingen komen steeds moeilijker aan het werk.

Dat blijkt uit onderzoek van het SCP naar de belangrijkste ontwikkelingen in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en de arbeidsdeelname van personen met gezondheidsbeperkingen. De rapportage gaat ook in op twee thema’s: de rol van werkgevers en de vraag hoe het arbeidsgehandicapten vergaat op de werkvloer. Wat zijn de overwegingen van werkgevers bij het aannemen of ontslaan van medewerkers en welke rol speelt gezondheid daarbij? Wat doen ze ter bevordering van de gezondheid van hun werknemers?

Zorgwekkend
Volgens het onderzoek hebben Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidshandicap steeds minder vaak betaald werk. Dat komt onder meer doordat er de laatste jaren meer ouderen en mensen met psychische problemen arbeidsongeschikt zijn geraakt. Zij hebben volgens het SP doorgaans meer moeite met het vinden van een baan.

Onderzoekster Maroesjka Versantvoort vindt de uitkomsten van de studie ,,zorgwekkend”. Het aan het werk proberen te helpen van arbeidsongeschikten krijgt al veel aandacht van de politiek in Den Haag. Dat er ondanks al die inspanningen toch sprake is van een verslechtering, betekent volgens Versantvoort dat er verder onderzoek nodig is naar de afwegingen die werkgevers precies maken.

De verslechterde kansen van arbeidsongeschikten op de arbeidsmarkt kunnen ook niet los gezien worden van de economische crisis. Dat maakte het voor hen ook moeilijker om aan het werk te komen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.