Crisismaatregelen voor werk stoppen in 2011

0

De arbeidsmarkt trekt aan. Het kabinet wil crisismaatregelen als de deeltijd-WW en het actieplan Aanpak Jeugdwerkloosheid daarom in 2011 stoppen.

Dit kondigt het ministerie van SZW aan. Ook moeten mensen met een arbeidsbeperking bij een gewone werkgever aan de slag.

De werkloosheid in Nederland is minder fors gestegen dan voorspeld. Maar tegelijkertijd worden de gevolgen van de vergrijzing steeds duidelijker. De beroepsbevolking krimpt en de arbeidstekorten nemen toe. De groei van het aantal werknemers stagneert vanaf 2015 en daalt vanaf 2021.

Voor structureel economisch herstel zijn extra maatregelen nodig, zo schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Een daarvan is het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Ook moeten er vanuit de sociale zekerheid meer mensen aan het werk, vindt het kabinet. Nu de economie zich voorzichtig herstelt, wordt een deel van de crisismaatregelen in 2011 afgebouwd. Zo loopt de deeltijd-WW in juli volgend jaar af en eindigt ook het actieplan Aanpak Jeugdwerkloosheid in 2011.

Mobiliteitscentra
Andere crisismaatregelen zijn volgens het kabinet nuttig voor de verdere versterking van de arbeidsmarkt. Zo worden de mobiliteitscentra, die in de crisistijd zijn opgezet, onderdeel van de reguliere dienstverlening. Tot en met mei 2010 zijn vanuit de 30 centra 141.000 mensen binnen drie maanden naar ander werk begeleid. Ook zijn 18.000 mensen voor wie ontslag dreigde aan een andere baan geholpen.


Sociale werkvoorziening

SZW heeft te maken met budgetoverschrijdingen en neemt maatregelen om de tegenvallers van ruim 400 miljoen euro te dichten. Het budget voor de sociale werkvoorziening wordt in 2011 verlaagd met 120 miljoen euro.

Reden is dat de gemiddelde loonkosten er volgens het kabinet kunnen afnemen. Het doel is dat meer mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever aan de slag gaan. Het re-integratiebudget blijft volgend jaar gelijk. In 2012 wordt het met 190 miljoen verminderd. Het bugdet moet, zo vindt het kabinet, vraaggerichter worden ingezet.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden