Schuldenaar niet aantrekkelijk als werknemer

0

Betaald werk schept niet altijd mogelijkheden om schulden aan te pakken, blijkt uit onderzoek van het UWV. Andersom is de aanpak van schulden wel noodzakelijk om mensen weer terug op de arbeidsmarkt te krijgen.

Mensen die een uitkering ontvangen van het UWV hebben een kleiner risico in de schulden te raken dan mensen die in de bijstand zitten. Dat concluderen Maurice Guiaux en Hester Houwing van het UWV Kenniscentrum in het augustus/septembernummer van Sociaal Bestek . Het zoeken en vinden van een betaalde baan heeft twee kanten: het stimuleert mensen om van hun schulden af te komen, maar tegelijkertijd belemmeren schulden ook de kans op een baan.

Arbeidsmarkt

Betaalde arbeid is enerzijds voor schuldenaren met een uitkering de mogelijkheid om hun inkomen (naast de uitkering) te verhogen. Zo kunnen ze van hun schulden af komen. Mensen met een werkloosheidsuitkering (WW) hebben de beste papieren om terug in werk te komen. Ze hebben vaker een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt omdat ze korter zonder werk zijn dan mensen met een Wajong-uitkering, WAO of WIA –uitkering.

Administratieve lasten

Maar schulden maken mensen ook minder aantrekkelijk voor werkgevers en dus worden schuldenaars niet snel aangenomen. Werkgevers lopen een risico dat schuldenaren door hun problemen minder produceren. En de kans bestaat op administratieve lasten voor werkgevers, bijvoorbeeld als beslag wordt gelegd op het salaris. Guiaux en Houwing pleiten ervoor dat werkgevers grotere bereidheid tonen om werknemers met schulden aan te nemen.
Arbeidsongeschikt

In het vakblad wijzen de beide auteurs er op dat schuldenaren zelf betaalde arbeid niet altijd als oplossing zien. ‘In een minnelijke schuldregeling of Wsnp-traject hebben burgers bijvoorbeeld nauwelijks financieel voordeel van werken omdat zij de extra inkomsten niet zelf kunnen behouden. Bij arbeidsongeschikten kan daarnaast de beperkte arbeidscapaciteit een rol spelen.

 

Jubileum editie – Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

Beter, sneller en toegankelijker.

Tijdens het actualiteitencongres Schuldhulpverlening wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de wereld van de schuldenproblematiek vanuit verschillend perspectief. Meer informatie >>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.