Antwoord op vragen over invoering abonnementstarief Wmo

0

Het vaste tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen gaat op 1 januari 2020 definitief in. Ter voorbereiding op de invoering van het abonnementstarief Wmo heeft de VNG heeft een handig overzicht gemaakt met antwoord op veelgestelde vragen.

De Tweede Kamer stemde afgelopen april unaniem voor het abonnementstarief bij de uitvoering van de Wmo. Wie een beroep doet op de Wmo gaat 19 euro per maand betalen, en niet meer dan de kostprijs. De wetswijziging geldt vanaf 2020. In 2019 bouwde het kabinet alvast een plafond in voor de eigen bijdrage van 17,50 euro per vier weken. Dat daar veel onduidelijkheid over was bleek begin dit jaar toen de Nationale ombudsman vroeg om opheldering over het nieuwe Wmo-tarief. Hij ontving hier veel klachten en signalen over.

Eigen bijdrage

Om gemeenten goed voor te bereiden op de invoering in 2020 geeft de VNG antwoorden op prangende vragen op het gebied van beleidskeuzes, voorbereiding en uitvoering. Zoals hoe je als gemeente het start- en stopmoment bepaalt voor de eigen bijdrage in 2020 en 202 of wanneer een abonnementstarief moet worden gepauzeerd. En wat gemeenten precies moeten doen met de uitzondering voor collectief vervoer. Het overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden over het abonnementstarief Wmo wordt de komende tijd nog verder aangevuld.

Voorbeelden

Is er extra geld beschikbaar voor uitvoeringskosten, omdat de aanlevering van alle zorgklanten per 1-1-2020 door de gemeenten moet worden gedaan?

‘Nee, hiervoor is geen extra bedrag voor de uitvoeringskosten beschikbaar gesteld. Wel kijkt de VNG met het ministerie van VWS naar invoeringskosten bij gemeenten en of de uitvoeringskosten toenemen. Er is nu wel 145 miljoen euro in het GF gestort voor de meerkosten die gemeenten nu hebben (aanzuigende werking/inkomstenderving).’

Wat betekent het overstappen van vier weken naar maandsystematiek voor gemeenten?

‘In de nieuwe systematiek voor de inning van de eigen bijdrage is het niet relevant of zorg in vierwekelijkse of maandelijkse termijnen wordt geleverd. Bij de systematiek van het abonnementstarief is alleen relevant of iemand zorg/ondersteuning (of een pgb) heeft ontvangen. In de huidige Wmo-contracten is vaak nog een vierwekelijkse declaratieperiode afgesproken met zorgaanbieders. Dit heeft echter geen consequenties voor het doorgeven van start/stop eigen bijdrage berichten naar het CAK.’

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden