Consequenties van Zorgakkoord voor gemeenten

0

Niet 25 procent maar 60 procent van het budget voor de huishoudelijke hulp blijft overeind. Het is een van de consequenties van het gisteren gesloten Zorgakkoord.

Er is een jaar uitstel ingeboekt voor de bezuinigingen op dagbesteding. Ouderen met een zorgzwaartepakket 4 hoeven niet te vertrekken uit het verzorgingshuis waar ze wonen, zoals eerder nog de bedoeling was. Bezuinigingen worden vooral gevonden met de budgettaire kaasschaaf, blijkt uit het Zorgakkoord.

De maatregelen worden onder meer bekostigd door het budget dat zorginstellingen krijgen naar beneden bij te stellen. Op termijn moet worden bespaard door verspilling in de zorgverlening te verminderen.

Begroting
Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn stelden bij de presentatie van het akkoord dat het niet zal leiden tot gaten in de rijksbegroting. Loonmatiging, het gebruik van extra ruimte in het zorgbudget en tariefverhogingen in de AWBZ moeten helpen. De nullijn is van de baan.

Gemeenten krijgen dus meer budget voor huishoudelijke hulp aan ouderen en chronisch zieken dan eerder becijferd was. Het gaat om een structureel bedrag van 530 miljoen euro voor de hulp, waarmee het oorspronkelijke werkgelegenheidsverlies naar verwachting “substantieel verzacht” wordt. Verder is de geplande korting op de geestelijke jeugdzorg is teruggedraaid.

Dagbesteding
Voor 2014 zijn twee tijdelijke maatregelen afgesproken. De dagbesteding en persoonlijke verzorging worden vooralsnog behouden. Het besluit om nieuwe cliënten in de Wmo geen huishoudelijke hulp meer te bieden gaat niet door.

De financiële bijlage bij het akkoord is hier te vinden >>

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden