Vrees voor run op Wmo-loket

1

Gemeenten vrezen vanaf 1 januari 2013 een run op hun Wmo-loketten. Dat stellen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de organisatie van zorgondernemers Actiz en de Vereniging van Woningcorporaties Aedes.

Vanaf volgend jaar komen er veel ­extra zorg- en welzijnstaken vanuit de AWBZ op het bordje van lokale overheden. Zonder dat daar vooralsnog extra rijksbudget tegenover staat. De VNG, Actiz en Aedes doen hierover in vakblad Binnenlands Bestuur hun beklag.

Begeleiding
De decentralisatie van de begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo is weliswaar uitgesteld, maar dat betekent geenszins dat er niets verandert. Zo wordt per januari de verzorgingshuiszorg voor een deel uit de AWBZ geschrapt. Daarnaast wordt op het vervoer naar dagbestedingslocaties fiks bezuinigd. En ook de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget – hoewel deels verzacht – hebben gevolgen voor de toestroom op gemeentelijke voorzieningen.

Brandbrieven
De VNG, Actiz en Aedes hebben hun zorgen en ­bezwaren tegen de maatregelen via brandbrieven onder de aandacht gebracht van Kamerleden. Zes Zuidoost-Brabantse gemeenten hebben daarnaast hun gemeenschappelijke zorgen expliciet onder de aandacht gebracht van de VNG-commissie Gezondheid en ­Welzijn, daarbij ondersteund door de zorgaanbieders in die regio.
 
Uitstel
 Alle ‘bezwaarmakers’ onderschrijven weliswaar de ontwikkeling om zorg en wonen te scheiden, maar stellen dat gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen voldoende tijd moeten krijgen om aanvullend beleid te maken en alternatieven te kunnen voorbereiden. Als de maatregelen per 2013 van kracht worden, is die tijd er niet, stellen zij. Gemeenten en belangenorganisaties pleiten daarom voor uitstel.

 

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Frans de Groot op

    Als gemeenten van het Rijk geen tijd voor voorbereiding en geen geld voor de begeleiding van deze groep krijgen, staan die clienten op 1/1/2013 in de kou. Of er op die datum al een nieuwe regering zit is ook nog maar de vraag. Kortom, uitstellen die maatregel !

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden