‘Zzp’ers beter informeren over ondersteuning’

0

Gemeenten moeten zzp’ers beter informeren over de steunmogelijkheden voor het geval dat zij in zwaar weer terechtkomen. Het hiervoor bedoelde Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) is nauwelijks nog bekend onder de doelgroep, meldt belangenorganisatie ZZP Nederland.

Uit een recente ‘achterbanraadpleging’ blijkt dat 80 procent van de zelfstandigen zonder personeel ‘totaal onbekend’ is met de regeling. Dat moet beter, vindt ZZP Nederland. ‘Niet om het gebruik te stimuleren. Maar stel dat het een keer niet goed gaat en je moet als ondernemer de bakens verzetten, dan is het belangrijk te weten wat de gemeente te bieden heeft,’ zegt voorzitter Maarten Post van de organisatie.

Kennis ambtenaren verbeterd

Gemeenten zijn aangewezen als uitvoerder van het Bbz. Eerder constateerde ZZP Nederland dat lokale ambtenaren zelf nauwelijks op de hoogte waren van de regeling, die bijvoorbeeld renteloze leningen aan noodlijdende zelfstandigen mogelijk maakt. ‘Dat is intussen een stuk verbeterd, maar nu moet de communicatie richting zzp’ers dus nog op gang komen,’ aldus Post, die hierin samen wil optrekken met gemeenten.

Belang van gemeenten

De huidige informatie over de regeling komt vooral van het ministerie van Sociale Zaken en Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Post: ‘Maar dan moet een ondernemer wél de weg naar die sites weten te vinden. Gemeentelijke informatieverstrekking ligt meer voor de hand. Het is bovendien in het belang van gemeenten om goede informatie te bieden aan vooral startende ondernemers. Te veel van hen gaan nog failliet, en belanden vervolgens bij het gemeentelijke uitkeringsloket.’

Het is overigens niet de eerste keer dat ZZP Nederland over deze kwestie aan de bel trekt. Daarnaast drong voormalig staatssecretaris Klijnsma al in 2014 aan op meer effectieve communicatie over de voorziening.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden