Gesprekken over aanpak toeristische verhuur

0

Het kabinet is met een aantal gemeenten in gesprek over de aanpak van toeristische verhuur via online platforms. Maar de verantwoordelijkheid hiervoor blijft in de eerste plaats een lokale aangelegenheid.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil ‘terughoudend zijn met nieuwe landelijke regels’, omdat de problemen juist vragen om lokaal maatwerk. Zo maakte Amsterdam al afspraken met Airbnb en Booking.com. ‘Het kabinet roept andere gemeenten en platforms op om ook zulke samenwerkingen aan te gaan en wil gemeenten daarbij ondersteunen,’ schrijft Keijzer.

Geïnteresseerde gemeenten

Tegelijkertijd klinkt juist vanuit Amsterdam de roep om een landelijk juridisch kader. De Tweede Kamer verzocht de regering gemeenten te helpen bij de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium voor het reguleren en handhaven van toeristische verhuur. In het kader van deze motie spreekt het kabinet momenteel met ‘een groep geïnteresseerde gemeenten om tot een gedeelde aanpak te komen’, aldus de staatssecretaris.

Over deze toenadering vervolgt zij: ‘Tijdens dit overleg is een start gemaakt met de gemeenten om een gemeenschappelijk standpunt te formuleren met een gedeelde probleemanalyse. Dit geeft niet alleen duidelijkheid in de behoefte van gemeenten, maar is ook een voorwaarde om te beoordelen welke maatregelen effectief en proportioneel zijn en hoe ze hun beslag zouden kunnen vinden.’ Airbnb zou in de praktijk nog wel eens dwarsliggen, maar heeft zich volgens Keijzer ‘recentelijk bereid verklaard om met gemeenten collectief afspraken te maken om de toeristische woningverhuur te beheersen’.

Hooguit dertig dagen

Amsterdammers mogen hun woning vanaf volgend jaar overigens nog hooguit dertig dagen per jaar verhuren aan toeristen. Nu mag dat nog zestig dagen per jaar. Het college verwacht dat door verdere beperking van die termijn ‘de overlast van toeristen in sommige buurten sterk zal verminderen’, motiveert verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens het besluit. Volgens hem wordt het door de nieuwe regels ‘onaantrekkelijker om je woning als verdienmodel te gebruiken’.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden