Haarlem heeft alternatief voor wietpas

2

De gemeente Haarlem voert op korte termijn het Keurmerk Coffeeshops in. Dit keurmerk is ‘het Haarlemse model’ als antwoord op het landelijke beleid ten aanzien van de wietpas.

“In de zuidelijke provincies is deze al ingevoerd en er blijken behoorlijk wat nadelen aan te zitten. Zo is de straathandel en de daarmee gepaarde overlast sterk toegenomen”, schrijft de gemeente Haarlem. Daarom voert de gemeente een alternatief in voor de wietpas die vanaf 1 januari 2013 zou moeten worden ingevoerd.

Het keurmerk zorgt voor aanvullende maatregelen bij de verkoop van softdrugs om de veiligheid, bestrijding van overlast en de bescherming van de consument nog meer te waarborgen dan nu het geval is.  Het keurmerk zal moeten leiden tot een betere samenwerking tussen de Gemeente Haarlem en de coffeeshops, nu zij de verantwoordelijkheid om overlast te signaleren en aan te pakken gaan delen.

De ontwikkeling van het keurmerk is tot stand gekomen in samenwerking met het Team Haarlemse Coffeeshophouders (THC) en de cannabis consumentenorganisatie ‘We Smoke’ .

Burgemeester Bernt Schneiders: “Nu de wietpas niet het beoogde effect blijkt te sorteren moet er naar een alternatief worden gekeken. Ik ben blij dat de Haarlemse coffeeshophouders samen met ons de verantwoordelijkheid willen nemen om tot een keurmerk te komen. Hierdoor kunnen we de regulering nog beter voor elkaar krijgen. Coffeeshophouders worden nu mede verantwoordelijk voor het tegengaan van overlast, het voorkomen van verkoop aan minderjarigen en het beperken van negatieve gezondheidseffecten. Als het keurmerk wordt ingetrokken dan wordt de coffeeshophouder extra in de gaten gehouden en zijn de sancties hoger dan voor coffeeshopshouders met keurmerk”.

Aanleiding
De aanleiding voor de ontwikkeling van het keurmerk is enerzijds de hoogte van de sancties in het coffeeshopsanctiebeleid. Haarlem hanteert op dit moment een streng sanctiebeleid met in vergelijking tot andere gemeenten hoge straffen bij overtredingen. Anderzijds verhoogt de invoering van het keurmerk de kwaliteit van de coffeeshops met tal van waarborgen voor veiligheid, bestrijding van overlast en bescherming consument. Daarbij is het een alternatief voor de wietpas waarbij Haarlem laat zien dat het reguleren van coffeeshops ook anders kan.

Extra
De invoering van het keurmerk brengt een versoepeling van het sanctiebeleid met zich mee. Het voldoen aan de eisen van het keurmerk geeft aan dat betreffende coffeeshop extra maatregelen heeft genomen boven de wettelijk vastgestelde AHOJG criteria. Dit geldt niet voor de bedrijven die geen keurmerk hebben.

Het keurmerk bestaat behalve uit de bekende AHOJG criteria ( geen openlijke Affichering, geen Harddrugs, geen Overlast, geen verkoop aan Jongeren < 18 jaar, geen verkoop van meer dan 5 Gram pp) uit een pakket van maatregelen ten aanzien van deurbeleid, huisregels, informatieverstrekking, een risicoanalyse voor de omgeving en opleidingen. Coffeeshops komen in aanmerking voor het keurmerk indien de Bibob toets voor het betreffende bedrijf positief is verlopen.

Coffeeshophouders
Nol van Schaik. Secretaris en mede-oprichter THC is blij en tevreden: “Het is te hopen dat gezond verstand weer de overhand krijgt in Nederwietland, en dat alle Burgemeesters die hun stad willen vrijwaren van de aan de Wietpas verbonden straathandel en andere criminaliteit, het Haarlemse Keurmerk adopteren. Het verdient aanbeveling om, net als Burgemeester Schneiders van Haarlem, de Wietpas af te wijzen, hij weet namelijk wel wat goed is voor 'zijn' stad en haar inwoners.”

“Het is te hopen dat gezond verstand weer de overhand krijgt in Nederwietland, en dat alle burgemeesters die hun stad willen vrijwaren van de aan de Wietpas verbonden straathandel en andere criminaliteit, het Haarlemse Keurmerk adopteren, omdat het goed is voor 'zijn' stad en haar inwoners.”

Over Auteur

2 reacties

  1. Sjoerd Visser op

    Ik ben bang dat met zo’n keurmerk er ook problemen gaan komen: als het THC gehalte lager is als bij de andere (zwarte) markt…dat de verschuiving hetzelfde is als nu met die wietpas. Tevens blijft het een hypocriete invoering…als je het vergelijkt met kroegen waar je bier en ook sterke drank kunt kopen zonder overheidsbemoeienis…en waarvan de gevolgen op korte en lange termijn VEEL SCHADELIJKER zijn bij teveel gebruik !!!

  2. Het keurmerk heeft niet zozeer met het thc gehalte te maken en de wiet die in de shops verkocht wordt heeft geen lager gehalte dan de wiet op straat. Het is iig wel schone wiet en dat kun je van de wiet van de straatdealer niet zeggen, in ieder geval niet met zekerheid.

    Er wordt van de shops met het keurmerk verlangt dat ze de klant goed informeren over het product en er wordt in vervolg duidelijk aangegeven welk wietje er sterker is en welke milder. Als we nu gaan knoeien met lagere thc dan is het idd verloren. Dan blijft de handel op de straten maar dat is dus geenszins de bedoeling.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden