Steun voor brief burgemeesters: snel duidelijkheid vuurwerkverbod

0

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) scharen zich achter de roep om een snel besluit over een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Het kabinet beloofde vrijdag dit voorjaar de knoop door te hakken.

Burgemeester Krikke van Den Haag stuurde afgelopen week een brief namens de vier grote gemeenten naar de minister van Justitie waarin ze vraagt snel een besluit te nemen over een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. ‘Eventuele aanpassingen op het beleid, zoals bijvoorbeeld handhaving, komen op het bordje van de gemeenten. Daar is tijd en duidelijkheid voor nodig.’

In de brief maant de burgemeester namens haar ambtgenoten uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht het kabinet tot het nemen van een besluit omtrent een eventueel verbod. Vorig jaar gaf de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het advies een verbod in te stellen, maar het is nog niet duidelijk of dit ook wordt opgevolgd. Als antwoord op de brief zei minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in de ministerraad dat er nog dit voorjaar duidelijkheid komt over een eventueel verbod.

‘Aanpassingen vergen tijd’

Directeur Ruud van Bennekom van het NGB vindt ook dat het tijd is voor een besluit van het kabinet. ‘De conclusies van de onderzoeksraad liggen er al een tijd. We begrijpen het initiatief voor de brief volledig. Het is goed als de Kamer een standpunt gaat innemen. Gemeenten hebben tijd nodig om eventuele maatregelen door te voeren en zich aan te passen aan een nieuwe situatie. En ook voor de branche is het goed om te weten waar ze aan toe zijn.’

De VNG neemt de eerder genoemde aanbeveling van de onderzoeksraad ter harte en snapt dat de brief is gestuurd, aldus woordvoerder Esther Verhoef: ‘Het pleidooi is begrijpelijk. De problematiek is ook het grootst in de grote steden.’ Over het tijdstip van sturen: ‘De meeste gemeenten zijn nu bezig met een evaluatie van het beleid of hebben dat net gedaan. Als beleid aangepast moet worden, heeft dat nogal wat voeten in de aarde. Handhaving van een verbod komt bijvoorbeeld op het bordje van de gemeente, zoiets regel je niet op stel en sprong.’

Geen lokale regels, maar landelijk verbod

De burgemeesters wijzen er in hun brief op dat een landelijk verbod effectiever is dan verschillende, lokale regels. Van Bennekom: ‘Eens, want als de ene gemeente een verbod instelt, en de andere niet, dan zou je het probleem als het ware verleggen. Dan loop je het risico dat bepaalde gemeenten meer schade en overlast ervaren.’

Ook de VNG denkt dat een landelijk beleid beter is, hoewel ze duidelijke verschillen ziet. ‘De problematiek verschilt erg per gemeente, een plattelandsgemeente of Den Haag, dat maakt uit. In sommige gemeenten is er geen overlast, in andere juist veel, of je het nu hebt over schade, lichamelijk letsel of zelfs dodelijke slachtoffers. Maar uiteindelijk is elke vinger eraf er eentje te veel.’

Advies van VNG

De koepel van gemeenten heeft ook nog een advies: ‘Er zou ook meer aandacht moeten zijn voor beleid en handhaving wat betreft illegaal vuurwerk waar vaker dodelijke slachtoffers mee vallen, meer dan bij ander vuurwerk. Een prioriteit wat ons betreft.’

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden