Vlaardingen start meldpunt uitkeringsfraude

0

De gemeente Vlaardingen heeft een meldpunt voor uitkeringsfraude. Het gaat nog om een pilot.

Personen of instanties die denken dat iemand zich bedoeld of onbedoeld niet houdt aan de uitkeringsregels, kunnen dit digitaal, telefonisch of schriftelijk melden bij de gemeente”, verklaart Vlaardingen in een persbericht. Het melden kan ook anoniem. “De signalen uit serieuze meldingen gebruikt de gemeente bij controles op de rechtmatigheid van uitkeringen.”

De bedoeling is vooral om fraude op voorhand te voorkomen. Informatie bieden. Doorlichten. “Verder screent Vlaardingen regelmatig het bestaande cliëntenbestand op dossiers met een risico op fraude.” Dat moet helpen, maar het lukt niet altijd. Daarom vraagt de gemeente hulp van haar inwoners. Door mee op te letten, kunnen Vlaardingers eraan bijdragen dat gemeenschapsgeld bestemd voor uitkeringen juist en rechtvaardig wordt toebedeeld”, zegt wethouder Cees Oosterom van Sociale Zaken.

Fraudewet
Met de nieuwe fraudewet per 2013 worden overtredingen met uitkeringen strenger bestraft. Wie ten onrechte een uitkering ontvangt, moet dat geld terugbetalen plus een boete die even hoog is als het onterecht ontvangen bedrag. Mensen die herhaaldelijk uitkeringsregels overtreden, riskeren een boete die anderhalf keer zo hoog is als het onterecht ontvangen geld. Bovendien lopen zij het risico maximaal drie maanden geen bijstandsuitkering te ontvangen. Met het uitkeringsgeld wordt hun schuld verrekend.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden