‘Boa’s hebben meer richting nodig’

8

Waar ligt de grens tussen de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en kunnen ze niet beter samen op pad? “In Den Haag gebeurt dit al.”

Bestuurswetenschapper Ronald van Steden schreef met Ernst Bron het boek Gemeentelijke handhavers in Amsterdam. De onderzoekers gingen met de medewerkers van de Dienst Stadstoezicht mee op straat en in het openbaar vervoer. Hun observaties zijn gekoppeld aan de bestaande literatuur over deze beroepsgroep.

Handhaving

De toezichthouders en handhavers zijn vaak aan de wandel. Toezichthouders zijn de ogen en oren in de wijk en het openbaar vervoer. Handhavers hebben juridisch meer bevoegdheden. “Handhaven is een keten van activiteiten, gericht op het naleven van voorschriften door burgers en bedrijven, wat toezicht impliceert”, definieert de bestuurskundige het onderwerp.

Een landelijk, eenduidig beleid bestaat niet. Natuurlijk, verschillende gemeenten hebben ook andere problemen. Toch kan het wel meer eenduidiger allemaal, als het gaat om het uniform bijvoorbeeld. “Zo zijn boa’s beter voor burgers te herkennen”, zegt Van Steden.

Ook in het overleg  tussen politie en gemeentelijke handhavers is best meer lijn te brengen. Het zou niet gek zijn een best practice uit te kiezen en hiervan te leren.

Briefing

In Amsterdam begint een dienst van boa’s met een briefing door een brigadier van politie. Daarna gaan de boa’s en politiemensen grotendeels hun eigen weg. Op straat wordt gedag gezegd en soms wat informatie uitgewisseld. Dat is het wel zo’n beetje. “Een hechte samenwerking tussen politie en boa's blijft lastig.” 

Waarom gaan boa’s en politiemensen niet samen op pad? “In Den Haag gebeurt dit al”, weet de bestuurskundige.

Uiteindelijk is de boa bedoeld om dichtbij de mensen te blijven. “Wat je ziet, is dat politie van gemeentelijk naar regionaal en straks landelijk wordt georganiseerd. Op lokaal niveau heerst bezorgdheid of de politie uit de wijk verdwijnt.” Vraag is dan wel hoe en wie meer lijn moet krijgen in de samenwerking van verschillende vakgroepen. Dat is aan burgemeesters, denkt Van Steden, of aan de voorzitters van veiligheidsregio’s.

Reputatie

De buitengewoon ambtenaar heeft een professionele ontwikkeling doorgemaakt. Voor de bejegening van burgers en het gebruik van geweld worden cursussen gevolgd; ook hun reputatie is beter dan voorheen het geval was. Toch is er nog verbetering mogelijk.

Van Steden is niet meteen een voorstander van prestatiecontracten, “maar het formuleren van precieze doelstellingen voor handhavers kan wel steviger”. Waarom? “Dat geeft richting aan hun werk. De stad veiligheid en schoon houden, zoals nu in beleidsstukken staat, is wel heel abstract geformuleerd”.

Dag van de boa:

De boa: buitengewoon belangrijk >>

Over Auteur

8 reacties

 1. Politiestaat op

  Na de tweede wereldoorlog, heeft de overheid de wet op de weerkorpsen in het leven geroepen. Dit om te voorkomen dat er burgerwachten (stadswachten) een verbeelding krijgen van een weerkorps die met machten en uniformen zich uit als een politie eenheid. Geheel is niet wenselijk, de deskundigheid van deze handhavers is ver onder de maat. Laat ze allemaal dan naar de politie gaan, zien we meer blauw op straat. Zonde van de kosten en gaat alleen om belastingen innen. Waar is er bij parkeren nog sprake van enige opzettelijke handeling. Puur belastingen en inspelen op emotie en vergeetachtigheid van burgers. Voor een grote stad, kan ik mij nog indenken dat parkeerproblemen een grote aandacht vraagt. Maar wees nou eerlijk, wie wil er nog naar de stad gaan als er van die pipo,s rondlopen met BOA pakjes en de maat van deskundigheid burgers aanspreken en handhaven. Nee, het mag geen politie effecten krijgen. U zou het gedrag van de BOA eens moeten meten, niveau van opleiding is ver onder het maximale. De burger weet totaal niet meer wat voor waarde een uniform heeft. Gaan ze straks met knuppels en handboeien lopen. Te gek voor woorden.

  POLITIESTAAT IN OPKOMST?

 2. Eerder heeft de Nationale Ombudsman BOA’s op de vingers getikt die buiten hun boekje gingen en heeft klacht over BOA’s van het Recreatieschap Spaarnwoude gegrond verklaard “ten aanzien van het noteren van kentekens en/of identiteitsgegevens in de gevallen waarin geen strafbaar feit is geconstateerd, wegens schending van het vereiste dat grondrechten moeten worden gerespecteerd, te weten het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.”

 3. Bezorgde boa op

  Jammer dat men in dit artikel spreekt over de Amsterdamse Handhaver als er alleen in de keuken gekeken is van de Dienst Stadstoezicht en niet bij de handhavers van de stadsdelen. De dienst Stadstoezicht heeft een beperkte taakstelling in relatie tot de brede takenpakket van de stadsdeel Handhaver die WEL goed samenwerkt met de politie (wijkteams).
  In de stadsdelen worden al veel taken van de politie overgenomen of samengewerkt.

  Is het voor de burger duidelijk wie BOA is????

  Cition (Parkeren) medewerkers zijn geen BOA. Zij worden ingehuurd door de gemeente voor fiscale boetes. Ze lopen in dezelfde uniform. Staat zelfs handhaver op.
  Door een werkgroep van justitie is de wijze van het dragen van de (amper bekend gemaakte) BOA logo vastgesteld. Nee, Amsterdam moet er weer van afwijken en onduidelijkheid scheppen door het uniform vol kruisjes te gooien. Boa logo geldt alleen voor mensen die zeer scherpe ogen hebben en het enkele schildje op de borst kan waarnemen. Nee. Hier slaan we de plank volledig mis.

  Ook de bevoegdheden voor de BOA zijn onduidelijk uitgewerkt waardoor een groot deel van de boa’s en zelfs de politieagenten in het land niet de bevoegdheden van de BOA’s kent.

  Kortom. Kom opnieuw langs maar nu bij de handhavers van de stadsdelen en laat je goed informeren. Schep dan een beeld van de werkelijkheid.

 4. Bezorgde BOA constrictor op

  Er woord BOA stamt af van een slang, de listige sliswijze. Waar in Rotterrdam een miljoenen BOA kantoor staat, met dure stepjes met motors. Zet deze constrictor, haar angels uit in een haatdragende verhouding tussen burger en maatschappij. Waar BOA stoptekens geeft aan overstekende burgers bij stoplichten en bestuurders aan de kant poogt te krijgen met wuivende houdingen. Waar een parkeerbeheer op leefbaarheid wordt ingezet, waarbij het verbaliseren van arbeidersimmigranten leidt tot geen incasatie van boetes. Er complete afdelingen administratie voeren rond niet te vorderen kosten. Nekt het de burgerbelasting in volle overtuiging. Waar tijdens de tweede wereldoorlog de straten werd afgemarcheerd door petdragende eenheden. Gaat de maatschappij steeds meer stinken naar een achtbaarheid ter Riddergedrag, een lokale gemeente die Riddergedrag stimuleert om Tribuneburgers te maken in naleefgedrag. Een tribune die in alle fronten de politieke werkvelden in een bevooroordeelde maatschappijj vooruit harkt. Een gemeente die kosten inzet om Ridders genaamd de BOA als redmiddel in te zetten. Waar is de boswachter, de sluiswachter, brugwachter, recreatiepolitie gebleven. Achter alles schuilt tegenwoordig een BOA constrictor met een knapzak aan belastingmaatregelen.

 5. Wat jammer dat dit forum verwordt tot een reactiedraad zoals je dat bij de onlineTelegraaf verwacht.
  Weinig kennis van zaken bij de reactoren.
  De BOA is zeer nodig juist omdat de politie zich toelegt op de kerntaken. De BOA is DE vorm van handhaving die toeziet op naleving van de regelgeving op tal van gebieden waar de politie geen tijd meer voor heeft. En niet alleen in de openbare ruimte, maar ook achter de gevel.
  Politie voor openbare orde en veiligheid en daarnaast de BOA’s voor de andere overtredingen. Politie voor de vechtpartijen, de BOA’s voor wildplassers en ander asociaal gedrag.
  Dat moet toch samen kunnen?

 6. Kosten 1150,00 per burger?.. op

  Doet min weerdenken aan de stem van Veilgheid per burger. Dat is per jaar 767,00 rond politie preventie. Doe hier bovenop de BOA kosten en we laveren in dit achterlijke min- saldo land met een losgeslagen overheid die een ieder rond haar bemoeizucht ernstig belemmert in haar vrijheid. Nee, ook hier zien we weer, dat kortweg faciliteren naa burgers faalt met een hele grote dobbelsteen zonder een 6. http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/10_oktober/27/binnenland/Veiligheid_kost_767_euro_per_persoon.xml

 7. Beste bezorgde boa,

  De onderzoekers hebben wel degelijk meegekeken met de handhavers in de stadsdelen (Lodewijk van Deijsselstraat) en het VOV. Ik zou willen adviseren het boekje aan te schaffen. Ik denk dat je jezelf wel zult herkennen. Ook de handhavers in de stadsdelen en het VOV vallen onder de Dienst Stadstoezicht.

 8. Helaas kunnen veel BOA’s de weelde van het uniform niet dragen.
  Ook de opleiding van BOA’s laat veel te wensen over op dit vlak.
  Zij worden opgeleid tot het afdraaien van antwoordscripts en dat maakt een gesprek met deze mensen volstrekt onmogelijk.
  Vooral als zij met mensen te maken krijgen die de betreffende wet beter beheersen dan de betreffende BOA.
  Helaas krijg je dan machtsmisbruik verschijnselen! Wat weer tot misbruik van de wet en positie leid.
  Deze zaken vinden helaas vaker plaats dan wij willen toegeven.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden