Checklist verbeteren veiligheidsbeleving

0

De zogeheten Tafel van 12 kan helpen de veiligheidsbeleving van inwoners te verbeteren. Moet je als gemeente alle stappen doorlopen? “Nee, dat hoeft niet.”

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) probeert gemeenten wat in handen te geven om de ervaren veiligheid door burgers te verbeteren. Dit vraagt om meer of minder ingrijpende maatregelen. Het is geen stappenplan.

“Als je hebt gewerkt volgens de IAA-methode, dan heb je een analyse uitgevoerd en heb je daarbij zicht gekregen op die punten uit de Tafel van 12 waar het in de betreffende situatie vooral om gaat”, stelt het centrum.

In totaal worden twaalf punten verdeeld in drie categorieën:


Aanpakken onveiligheid

 • In hoeverre is er sprake van signaalcriminaliteit of signaaloverlast?
 • Ervaren de bewoners de omgeving als verloederd?
 • In hoeverre spelen schurende leefstijlen en/of wederzijdse onbekendheid een rol?Hoe wordt over de veiligheid gesproken? Door betrokkenen zelf of door relevante anderen.

Versterken veiligheid

 • In hoeverre voelen mensen zich sociaal verbonden en is er sprake van collectieve zelfredzaamheid?Hebben mensen het gevoel invloed te kunnen uitoefenen op die zaken die zij (als) potentieel bedreigend ervaren. Voelen mensen perspectief?
 • Is de inrichting van de gebouwde omgeving overzichtelijk, beheersbaar, aantrekkelijk?
 • Is in de omgeving voldoende – en ook voldoende vertrouwenwekkend – toezicht aanwezig?

Publiek leiderschap

 • Ervaren betrokken burgers de aanpak van onveiligheid als geloofwaardig en effectief?
 • Speelt nazorg na schokkende incidenten (op persoonlijk-buurt-stedelijk niveau) in deze setting een rol?
 • Ervaren burgers de (vertegenwoordigers van) relevante instituties als responsief?
  Ervaren zij een passende vorm van leiderschap?
  Hoe communiceren de relevante instituties over de veiligheid. Communiceren zij daarbij veiligheid of onveiligheid? Welk zogenoemd ‘frame’ is leidend?

Volgens het CCV zijn er gemiddeld drie tot vijf factoren die de aandacht vragen. Als die in beeld zijn, is het tijd voor actie. Dat gaat ook weer aan de hand van drie categorieën:

Onveiligheid

 • Pak zichtbaar de signaalcriminaliteit en –overlast aan;
 • Verminder de verloedering;
 • Maak werk van schurende leefstijlen en verminder wederzijdse onbekendheid;
 • Ga gelijkwaardig het gesprek over de veiligheid aan.

Veiligheid

 • Versterk de collectieve zelfredzaamheid;
 • Biedt mensen meer invloed op die zaken die zij als bedreigend ervaren en/of geef ze meer invloed op het veiligheidsbeleid;
 • Maak de gebouwde omgeving overzichtelijker, beheersbaarder, aantrekkelijker;
 • Zorg voor voldoende en voldoende vertrouwenwekkend toezicht.

Leiderschap

 • Maak de (gezamenlijke) aanpak van onveiligheid geloofwaardiger en effectiever;
 • Biedt adequate nazorg na schokkende incidenten;
 • Zorg dat (vertegenwoordigers van) relevante instituties open staan voor, en reageren op de problemen van burgers. Toon ook een passende vorm van leiderschap;
 • Communiceer op een zodanige manier over veiligheid en veiligheidsbeleid, dat onveiligheidsgevoelens niet (nodeloos) worden versterkt.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden