Kanskaart voor jonge dader alcoholdelict

0

Een groot deel van de Utrechtse gemeenten start deze maand met een aanpak om jonge plegers van alcoholdelicten aan te pakken: Boete of Kanskaart.

Jongeren in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar worden, als zij binnen de gemeentegrenzen onder invloed van alcohol delicten plegen, door de politie doorverwezen naar Halt en vervolgens op cursus gestuurd. Ook hun ouders worden in een aparte bijeenkomst voorgelicht. Met deze aanpak worden vier doelen beoogd:

  • Jongeren bewust maken van – en confronteren met de gevolgen van alcoholgebruik.
  • Buitensporig alcoholgebruik terugdringen.
  • De met drankgebruik gepaard gaande overlast en criminaliteit verminderen.
  • Betrokkenheid van ouders vergroten.

Verwijzing naar Halt
Jongeren die zich schuldig maken aan overlast en vandalisme onder invloed van alcohol, openbare dronkenschap óf alcoholgebruik op plekken in de gemeente waar dit verboden is, krijgen een proces-verbaal van de politie met een verwijzing naar Halt Regio Utrecht. Halt roept de jongere én zijn/haar ouders op voor een eerste gesprek, waarna de verwijzing naar de cursus volgt.

Deze cursus, de leerstraf, wordt aangeboden door Centrum Maliebaan (verslavingszorg provincie Utrecht) en bestaat uit twee bijeenkomsten voor de jongeren, een huiswerkopdracht én een bijeenkomst voor de ouders. Op deze manier wordt tevens voorkomen dat de jongeren, bij positieve afronding van de Halt-afdoening, een strafblad krijgen.

Preventie
De gemeente, als regiehouder Veiligheid, hanteert een tweesporenbeleid: veiligheid en alcoholmatiging (gezondheid). Daarom is het uitgangspunt dat Boete of Kanskaart (BOK) bedoeld is voor alle jongeren die 'iets' met alcohol te maken hebben, hoe licht de overtreding ook is. Veel van deze jongeren zijn geen probleemdrinkers, maar gaan toch naar Centrum Maliebaan om te zien wat alcoholgebruik – vaak in groepsverband – tot gevolg kan hebben. BOK is dus niet alleen voor de probleemgevallen, maar vooral preventief. Op deze wijze past BOK in het gemeentelijke veiligheids- én alcoholmatigingsbeleid.

De verwachting is dat jongeren bewuster zijn van hun alcoholgebruik en het plegen van delicten onder invloed van alcohol in het vervolg achterwege laten. Ervaring in het land laten goede resultaten zien, met name vanwege de hoge ouderbetrokkenheid.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden