Leegstand kantoorpanden niet simpel op te lossen

0

Leegstand van kantoren los je op korte termijn niet op met een actieplan zoals de VVD voorstelt. Daarvoor is een langere adem nodig, stelt de VNG.

VVD-Kamerlid Betty de Boer pleitte deze week voor een ingrijpend actieplan dat nodig is om de leegstand en de woningnood tegen te gaan. De Boer denkt dat er tot 2020 circa 500.000 nieuwe woningen nodig zijn. De bouw ligt stil vanwege de crisis. De oplossing ligt bij de leegstand van kantoren, vindt De Boer.

 
Probleem
De VNG reageert hierop door te wijzen op dat zeker niet alleen gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huidige leegstand van kantoren. “De leegstand is een gevolg van ontwikkelingen in de markt. In perioden van gunstige ontwikkelingen zijn er panden gepland en gebouwd die nu leeg staan omdat er geen vraag meer naar is”, aldus de VNG 

De vereniging erkent dat er een taak ligt voor gemeenten om leegstand aan te pakken, maar wel voornamelijk als er die leegstand maatschappelijke problemen veroorzaakt. Meerdere gemeenten doen dit ook al.

Daarom ook moet een gemeente zichzelf drie vragen stellen alvoren is actie te komen. De VNG somt ze in een persbericht op: 

  • Treft het de samenleving (onstaan er door verloedering en/of verstoring openbare orde maatschappelijke problemen?
  • In welke gebieden is de leegstand?
  • Zijn de panden geschikt om te veranderen in woningen (of een andere bestemming)?

Simpel

Daarnaast is de roep om een kantoorpanden als woning te gebruiken te makkelijk en vaak nauwelijks realiseerbaar: Gemeenten moeten zich houden aan landelijke regelgeving, zoals milieueisen en geluidhinder. Die eisen zijn voor de verbouw van kantoren soms ingrijpend, bijvoorbeeld de plafondhoogte of  ramen die open moeten kunnen in de gevel. Het moet ook passen binnen bestemmingsplannen en de regels van de Wet ruimtelijke ordening.”

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden