Raadslid trots op bijdrage aan de samenleving

0

Raadsleden, Provinciale Statenleden en de leden van het Algemeen Bestuur van de Waterschappen zijn het werk gaan doen omdat ze een bijdrage willen leveren aan de samenleving.

Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De ondervraagden zijn trots op hun functie en vinden zichzelf gedreven. Aan de andere kant blijkt dat burgers het veel minder leuk lijkt om volksvertegenwoordiger te zijn.

Tevreden
Volksvertegenwoordigers zijn positief over het kunnen uitoefenen van hun taken. Maar liefst 95% is positief tot neutraal gestemd over de mate waarin ze de opvattingen van burgers kunnen vertegenwoordigen. En over de mate waarin de volksvertegenwoordigers het bestuur kunnen controleren is ruim 90% positief tot neutraal gestemd.

Vergaderen bungelt onderaan
Als favoriete bezigheid geeft 85% van de raadsleden het contact met burgers op. Onder aan het lijstje staan het lezen van stukken en plenaire vergaderingen bijwonen.

Leesbaarheid is een verbeterpunt
Ruim 55% van de volksvertegenwoordigers ziet leesbaarheid van ambtelijke stukken als voornaamste verbeterpunt. Daarnaast hebben ze behoefte aan meer informatie over beleidsonderwerpen en een vermindering van de vergaderdruk. Toch is men over het algemeen tevreden over de steun die ze ontvangen van bijvoorbeeld de griffie, fractieassistenten en ambtenaren.

Burger neutraal maar somberder
Burgers hebben niet zozeer een positief of negatief beeld van decentrale volksvertegenwoordigers; ze lijken vooral géén beeld te hebben. Driekwart van de politiek geïnteresseerde geënquêteerde burgers zegt neutraal te zijn of geen mening te hebben. Ook zijn ze veel somberder over wat een decentrale volksvertegenwoordiger meemaakt en klaarspeelt, dan die vertegenwoordigers zelf. Zo denken ze negatiever over de mogelijkheid om beleid te beïnvloeden en hebben ze lagergestemde verwachtingen over wat het werk aan voldoening geeft. Men verwacht meer politieke spelletjes en kritiek van media. Burgers staan dan ook niet te trappelen om zichzelf te kandideren. De meerderheid geeft daarnaast ook aan dat ze denken dat het moeilijk is om verkiesbaar op een lijst te komen. Dat spreken volksvertegenwoordigers tegen. De meerderheid van de nieuwe en zittende volksvertegenwoordigers geeft aan dat het weinig moeite kostte om verkozen te worden. Alleen in de grotere steden kost kandidaatstelling meer moeite. Daar is concurrentie om de zetels.

De uitkomsten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor een actieplan voor het versterken van de aantrekkelijkheid van politieke functies. Dit plan bereidt BZK voor in samenspraak met de vertegenwoordigers van de negen groepen decentrale politieke ambtsdragers en van VNG, IPO en Unie van Waterschappen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden