Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden neemt toe en onderzoek wijst uit dat afleiding door smartphones in het verkeer hier een grote rol bij speelt. Zo is de kans om bij een ongeval betrokken te raken als tijdens het rijden tekstberichten worden verstuurd of andere tekst wordt ingevoerd, 23 keer hoger dan zonder deze afleiding.

Geen tekstfuncties
Volledige concentratie op het besturen van een auto of ander vervoermiddel moet de sociale norm zijn en gangbaar gedrag worden. De organisaties willen dat elektronica in de auto, zoals de smartphone, zo worden beperkt dat alleen functies worden gebruikt die niet afleiden. Zo voegt Samsung op alle nieuwe toestellen standaard een app toe die automatisch antwoord geeft wanneer de gebruiker aan het verkeer deelneemt.

Het ministerie van IenM bereidt tevens een nieuwe campagne voor en werkt aan een verbod op appen op de fiets.