Almere stimuleert betaalbaar bouwen

0

De regeling ‘ikbouwbetaalbaarinAlmere’ wordt vernieuwd en gekoppeld aan de landelijke starterslening.


De gemeente Almere, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en woningcorporaties De Key en Ymere hebben de regeling ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ (IbbA) vernieuwd. Belangrijkste vernieuwing is dat de regeling nu gekoppeld is aan de reeds bestaande Starterslening van SVn.Particulier opdrachtgeverschap is één van de prioriteiten van het Almeerse gemeentebestuur. In 2009 werd de regeling ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ (IbbA) geïntroduceerd, waarmee zelfbouw ook bereikbaar werd voor de inkomensgroepen tot modaal. Sinds de start hebben 300 huishoudens hun eigen betaalbare woning gebouwd of in aanbouw genomen. Na een evaluatie is de regeling vernieuwd.De nieuwe IbbA 2.0 regeling voor inkomens tot modaal is nu geen losstaande regeling meer, maar gekoppeld aan de bestaande landelijke Starterslening van SVn en geborgd met Nationale Hypotheekgarantie. De regeling bestaat uit drie elementen. Elke deelnemer leent wat hij kan volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Het verschil tussen zijn leencapaciteit en de totale bouwkosten van de woning wordt tot maximaal 40% overbrugd met de Starterslening van SVn. De Starterslening houdt in dat de deelnemer rentesubsidie krijgt zolang hij dat nodig heeft. In aanvulling daarop wordt afgesproken dat bij verkoop met overwaarde de rentesubsidie wordt terugbetaald tot maximaal de helft van de overwaarde.


Reacties

Wethouder Adri Duivesteijn is blij met de aanpassingen: “De animo voor de betaalbare IbbA-kavels is groot; elke keer dat de gemeente kavels op de markt bracht, werden die vrijwel direct verkocht. Ik blijf het bijzonder vinden dat we middenin de crisis erin slagen  dat in Almere de laagste inkomensgroepen hun eigen betaalbare woning bouwen – vaak met een hogere kwaliteit dan de woningen die door institutionele partijen zijn gerealiseerd.”


Voor Duivesteijn is dit een logische vervolgstap voor de regeling: “De IbbA regeling heeft in Almere zijn succes al bewezen. Hier blijven mensen ondanks de crisis op grote schaal hun eigen huis bouwen. Maar essentiëler nog: het is een middel om een kwalitatieve hoogwaardige stad te maken. Mensen die hun eigen woning bouwen. voegen meer kwaliteit en meer diversiteit toe. Wij zien in Almere op verschillende plekken, zoals het Homeruskwartier in Almere Poort Oost, daardoor hele interessante wijken ontstaan ” De omslag van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde woningbouw is in Almere ruim voor de crisis principieel ingezet met in 2006 het programma IkbouwmijnhuisinAlmere.
Directeur Jan Willem van Beek van SVn is gelukkig met de overeenkomst: “Samen met de gemeente Almere en deze corporaties stelt SVn met deze regeling inwoners financieel in staat een volwaardig eigen huis te bouwen. Een prachtig voorbeeld hoe onze Starterslening creatief kan worden ingezet. En dat is hard nodig in deze moeilijke tijd”. Vanaf nu kunnen ook andere Nederlandse gemeenten, als zij willen, de Starterslening op deze manier inzetten.
De IbbA regeling is een initiatief van de gemeente Almere en woningcorporatie de Key. Directeur Helen van Duin van de Key ziet steun aan inkomens tot modaal voor het bouwen van hun eigen huis als een goede en efficiënte manier om mensen te helpen om zelf voor hun huis te zorgen. “De regeling biedt een grote groep sociale huurders een aantrekkelijk alternatief. Ze kunnen hun eigen woonwensen realiseren en worden eigenaar van hun woning. Bovendien zorgt deze regeling voor een positief effect op de doorstroming van de sociale huurmarkt. Ook leidt deze vorm van zelfbouw tot maximale woonkwaliteit en betrokken bewoners. Iets wat de wijk ten goede komt.” Inmiddels gaat ook Ymere de regeling inzetten voor de ontwikkeling van woningen het Stadsdorp Nobelhorst aan de zuidoost kant van Almere. Joop Baars, directeur Projectontwikkeling van Ymere: ‘Op deze manier bieden we verschillende woonproducten in Nobelhorst aan. Samen en met inzet van de toekomstige bewoners realiseren we een nieuwe wijk. Vrijdag 14 december start officieel de bouw van het nieuwe Stadsdorp’.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden