Gemeenten hebben tekort seniorenwoningen

0

Bijna de helft van de gemeenten weet niet wat hun voorraad seniorenwoningen is.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Ipso Facto, in opdracht van ANBO en het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder 122 gemeenten. Bovendien zegt maar liefst 56 procent van de gemeenten, van diegenen die wél zicht hebben op de verhouding tussen vraag en aanbod, dat er een tekort is aan seniorenwoningen.
Hoewel aanzienlijk lager dan in vorige metingen – toen het percentage steeds rond de 80 procent lag – noemt ANBO het tekort nog altijd schikbarend hoog. “Iederéén is hier de dupe van. Als senioren niet kunnen doorstromen naar een seniorenwoning, dan blijven zij zitten in hun eengezinswoning. Starters en gezinnen wordt het doorstromen belet. De woningmarkt zit al op slot en zal zonder goede seniorenwoningen niet op gang komen”, zo reageert Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO. ANBO bepleit een stimuleringsregeling vanuit de gemeente om woningen aan te (laten) passen.
Blijvend tekort
Gevraagd naar het aanbod aan woningen in 2020 in de eigen gemeente, zegt 65 procent van de gemeenten dat er een tekort zal zijn. De meeste gemeenten hebben echter (nog) geen zicht op de omvang daarvan. Den Haan: “We weten een aantal dingen: de bevolking vergrijst en de samenstelling van de huizenmarkt voldoet niet aan de eisen van toekomstige bewoners. Ook weten we dat de crisis in de bouw keihard toeslaat en dat er maar liefst 6,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg staat. De vraag en het aanbod matchen misschien niet overal, maar gemeenten zouden zich in ieder geval moeten inspannen om dit complex aan problemen op te lossen. Naast de bewoners zou ook de bouw enorm gebaat zijn bij goed gemeentelijk beleid om vraag en aanbod van seniorenwoningen op elkaar af te stemmen.” ANBO bepleit specifiek beleid, zodat het probleem niet langer versnipperd wordt bekeken.

Voorraad

Behalve dat gemeenten onvoldoende zicht hebben op de woningvoorraad, melden zij die het wél weten slechts summiere voorraden. Bij 59 procent van de gemeenten die het aantal seniorenwoningen wel kent, ligt het percentage seniorenwoningen tussen de 1 en 10 procent. Bij iets meer dan een kwart van de gemeenten ligt dat percentage tussen de 10 en 20 procent. Om de vergrijzing het hoofd te bieden zou er een forse impuls gegeven moeten worden aan het aantal zogeheten senior proof woningen. Circa 50 procent van de totale nieuwbouw zou gericht moeten worden op levensloopbestendige woningen, zo bleek uit eerder onderzoek. ANBO gaat dan uit van zogeheten nultredenwoningen, die levensloopgeschikt zijn (bouwkundige criteria). Ook moet de woning voldoen aan omgevingscriteria: gelegen in de buurt van maatschappelijke voorzieningen en zorg- en welzijnsvoorzieningen en in een toegankelijke en veilige omgeving.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden