CBS: afval steeds meer gescheiden ingezameld

0

Vorig jaar werd door gemeenten meer dan de helft van het huishoudelijke afval (57 procent) gescheiden ingezameld. Ter vergelijking: in 2007 was dat 49 procent. Vooral groente-, fruit- en tuinafval (gft) en verpakkingen (pmd) worden meer door huishoudens apart ingeleverd. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er werd per persoon 495 kilo afval opgehaald (bestaande uit 362 kg fijn afval en 133 kg grof huishoudelijk afval), zo’n 13 procent minder dan in 2007. Voor beide afvalstromen geldt dat er naar verhouding steeds meer vuilnis gescheiden wordt ingezameld en niet bij het restafval terecht komt.. Ook zijn er gemeenten die het restafval nascheiden. Daarbij worden recyclebare stoffen er achteraf uit gehaald en dus niet verbrand, maar hierover heeft het CBS geen cijfers.

Meer gft en verpakkingen

Vooral gft-afval en pmd (plastic-, metaal,- en drankverpakkingen) worden meer apart ingezameld. In 2007 werd 80,4 kilo gft per persoon opgehaald, in 2017 was dat 86,4 kilo. In diezelfde periode nam de hoeveelheid ingezamelde verpakkingen toe van 0,6 kilo naar 15,4 kilo.

Papier wordt juist minder ingezameld, onder meer door de afname in het gebruik van kranten en tijdschriften. En ook de hoeveelheid fijn restafval neemt al een tijd af, van 242 kilo per inwoner in 2007 naar 181 kilo in 2017.

Grof afval

Van alle soorten grof huishoudelijke vuilnis werd vorig jaar alleen van houtafval duidelijk meer in gezameld. Waar dat in 2007 nog 23,5 kilo was steeg dit naar 25,6 kilo in 2017. De hoeveelheid grof restafval daalde het meest, dat ging van 48,4 kilo naar 33,4 kilo per persoon.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden