Rijk en Randstad buigen zich over verstedelijking

0

Het Rijk en de vier grote steden (G4) gaan zich samen inzetten voor ‘de grote nationale verstedelijkingsopgave’. Een Kamerbrief hierover van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken maakt duidelijk dat hiervoor nu geen geld van de overheid is, reden om vooral naar de markt te kijken.

‘Het op dit moment niet beschikbaar zijn van financiële middelen voor concrete maatregelen mag niet in de weg staan van nadenken over toekomstig benodigde maatregelen,’ schrijft de bewindsvrouw naar aanleiding van het overleg vorige week tussen een delegatie van het kabinet en de burgemeesters en meest betrokken wethouders.

Nauwe samenwerking nodig

‘We staan voor een grote verstedelijkingsopgave die heel Nederland raakt en in het bijzonder de grote stedelijke regio’s zowel binnen als buiten de Randstad,’ verwoordt Ollongren de aanleiding voor het overleg. ‘Wonen, werken, bereikbaarheid en duurzaamheid moeten in deze gebieden bij elkaar worden gebracht. Door de omvang van de opgave is nauwe samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden en marktpartijen nodig.’

Doordat de middelen voor bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe woningen en de infrastructuur zouden ontbreken, wordt nadrukkelijk gelonkt naar de markt. De steden, schrijft Ollongren, ‘passen spelregels aan om de investeringsruimte gericht op de verstedelijkingsopgave te vergroten’. Tot 2040 zouden een miljoen extra woningen nodig zijn, waarvan ongeveer de helft in de G4-regio’s.

Gemeentefonds

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, schrijft Ollongren, zal kijken ‘hoe de werking van het gemeentefonds en van de verhuurderheffing kan bijdragen aan de verstedelijkingsopgave’. Hierbij gaat het erom dat het Rijk extra ozb-inkomsten als gevolg van nieuwe woningbouw niet meer afroomt, en dat de verhuurderverheffing loskomt voor investeringen in woningbouw, melden media.

Het kabinet voert de komende tijd in alle regio’s verdere gesprekken over ruimtelijke onderwerpen in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Binnenkort moeten er al ‘woondeals’ zoals in Groningen worden gesloten tussen het Rijk en de Randstad.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden