Ondersteuning jeugdzorg met praktische informatie over radicalisering

0

Het kabinet gaat jongerenwerkers en jeugdzorgprofessionals ondersteunen met kennis en deskundigheid zodat zij signalen van extremisme en radicalisering beter herkennen en slagvaardiger kunnen handelen.

Hiervoor komt er per 1 september een hulplijn waar de professionals terechtkunnen als zij extra deskundigheid in willen schakelen. Ook komt er een kennisplatform via het ministerie van SZW. Dit gebeurt naar aanleiding van het rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’ dat speciaal rapporteur Naïma Azough heeft overhandigd aan minister Bussemaker en staatssecretaris Van Rijn.

Gezien worden
Minister Bussemaker: “Kwetsbare jongeren kunnen vatbaar zijn voor de meest extreme of radicale meningen in hun omgeving. Het is ongelofelijk belangrijk dat ze gezien worden door betrokken leraren, jongerenwerkers en hulpverleners. (…) Zij moeten hun werk zo goed mogelijk kunnen doen en daarom moeten we hen helpen: met informatie, met een luisterend oor en een gedeelde visie. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat jongeren hun plek vinden – en willen vinden – in onze samenleving.”

Preventie
Het onderzoek van Azough onder onderwijs- en jeugdprofessionals laat zien waar zij in hun praktijk mee te maken krijgen met betrekking tot sociale spanningen, toenemende polarisatie en de preventie van extremisme. Zij formuleert een aantal uitdagingen die de ondersteuning van jeugdzorgprofessionals kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld professionele eenzaamheid voorkomen, samen optrekken met andere partners en ouders, en preventief aandacht besteden aan deze thema’s, ook als er géén incidenten zijn.

Azough: “De preventie van sociale spanningen en radicalisering begint al in een heel vroeg stadium (…). Vaak wordt er pas over gesproken wanneer er iets gebeurt. Dan is het eigenlijk al te laat. We moeten investeren in vredestijd.”

Integrale aanpak
De opdracht van Azough maakte onderdeel uit van de kabinetsbrede aanpak radicalisering, waar een integrale benadering centraal staat. Ook op lokaal en individueel niveau ziet Azough dat de samenwerking tussen sectoren cruciaal is. Op plekken waar het goed gaat, werken onderwijsinstellingen nauw samen met jeugd- en jongerenwerkers en ondersteunt het bestuur van instellingen gesprekken over moeilijke onderwerpen die kunnen leiden tot polarisatie.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden