Tekorten budget voogdij en 18-plus gecompenseerd

0

Gemeenten die een tekort van minimaal 250.000 euro hebben in hun jeugdbudget voor voogdij en 18-plus kunnen tot 31 maart compensatie aanvragen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Er zijn twee compensatieregelingen om de verschillende problemen op te lossen die gemeenten ervaren met de verdeling van het historisch verdeelde budget voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18-plussers. Bij de verdeling van het budget bleek bij een aantal gemeenten sprake te zijn van een verschil tussen het toegekende budget en de daadwerkelijke gemaakte kosten. De ‘compensatieregeling voogdij en 18+’ geldt voor de jaren 2017, 2018 en 2019 en wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd.

Gemeenten die substantieel nadeel ervaren kunnen aanspraak maken op een compensatieregeling. Een gemeente kan hiervoor een aanvraag indienen bij het ministerie van VWS tot uiterlijk 31 maart 2017. In deze factsheet is uitgewerkt hoe de regelingen zijn ingericht en wanneer gemeenten hiervoor in aanmerking komen.

Als een gemeente niet aan de gestelde aanvraag- of toetsingscriteria voor compensatie kan voldoen, maar overduidelijk substantieel nadeel ondervindt van de historische verdeling, is er in uitzonderlijke gevallen toch een mogelijkheid om alsnog compensatie te krijgen, aldus het ministerie van VWS.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden