Mantelzorgers kunnen Wmo-loket niet vinden

0

Gemeentes worden komend jaar verantwoordelijk voor hun ondersteuning, maar veel mantelzorgers weten de weg naar het gemeentelijke Wmo-loket nog niet te vinden.

De belasting van mantelzorgers is tussen 2011 en 2013 onveranderd, zo in 2013 nog even hoog als in 2011, zo blijkt uit de Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland en het NIVEL.

Vier op de tien mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich ‘tamelijk zwaar belast’, en ruim één op de tien voelt zich ‘zeer zwaar belast’ of ‘overbelast’. Veel mantelzorgers hebben het gevoel er alleen voor te staan, ze zorgen dag en nacht voor hun naaste met dementie en de situatie laat hen nooit los. Het maakt wel uit of de naaste met dementie thuis woont of is opgenomen in een instelling. Mantelzorgers van mensen die thuis wonen verwachten de zorg minder lang vol te kunnen houden. In het algemeen voelen mantelzorgers zich het meest gesteund door de casemanager dementie.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Het kabinetsbeleid is erop gericht dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten krijgen budget en de verantwoordelijkheid om dit te faciliteren, door onder meer dagopvang en dagactiviteiten. De helft van de mantelzorgers blijkt behoefte te hebben aan ondersteuning via de gemeente. Een derde is echter nog onbekend met het Wmo-loket van de gemeente waar ze informatie kunnen krijgen over voorzieningen en ondersteuning die gefinancierd worden vanuit de Wmo.

Mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie blijken vooral behoefte te hebben aan dagactiviteiten of dagopvang voor hun naaste met dementie, met activiteiten zoals wandelen, spelletjes doen of wat creatiever zoals het maken van kaarten, handwerken of schilderen. Dingen die mensen met dementie herkennen en nog kunnen.

NIVEL-programmaleider Anneke Francke: “Zulke dagactiviteiten voor mensen met dementie zijn ook van belang voor de mantelzorger, omdat deze dan even op adem kan komen. Veel mantelzorgers zijn nu zwaar belast, het zijn vaak partners die zelf ook al op leeftijd zijn. Daarom is het belangrijk dat medewerkers van het Wmo-loket, casemanagers, wijkverpleegkundigen of huisartsen, er ook alert op zijn of er nog hulp in te schakelen is in het bredere sociale netwerk. Denk bijvoorbeeld aan gezonde ouderen in de buurt, buren of vrienden.”

Monitor
Alzheimer Nederland en het NIVEL houden sinds 2005 elke twee jaar een landelijke monitorpeiling onder mantelzorgers. Dit is de vierde grootschalige peiling. Meer dan 3300 mantelzorgers hebben in het najaar van 2013 een uitgebreide vragenlijst ingevuld.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden