CBS: Weer minder mensen in schuldsanering

2

Vorig jaar zijn 12.356 Nederlanders toegelaten tot de schuldsanering, wat 10 procent minder is dan in 2012.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daling betrof voornamelijk particulieren. Na een aantal jaren van stijging daalt het aantal schuldsaneringen sinds 2012. Drie kwart van de schuldsaneringen eindigt na ruim 3 jaar schuldenvrij.

In 2013 heeft de rechter 9,9 duizend particulieren en 2,5 duizend zelfstandig ondernemers toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject. Het totaal van 12,3 duizend ligt 10 procent lager dan in 2012. Het aantal toelatingen van particulieren daalde met bijna 12 procent, terwijl het aantal toegelaten zelfstandig ondernemers met 3 procent afnam. Eind 2013 zaten meer dan 40 duizend personen in de wettelijke schuldsanering, dat is 31 procent meer dan eind 2010. Inkomensdaling is de belangrijkste oorzaak om terecht te komen in de schuldsanering.

Daling
Het aantal toelatingen tot de wettelijke schuldsanering is, ondanks de huidige economische conjunctuur, voor het tweede jaar op rij gedaald. In 2012 daalde het aantal schuldsaneringen met bijna 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt omdat naast economische factoren ook veranderingen in regelgeving invloed hebben op het aantal schuldsaneringen.

Vanaf 2012 moeten personen eerst een schuldhulpverleningstraject bij de gemeenten doorlopen, het zogenaamde minnelijk traject, voordat ze eventueel worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. De gemeenten bepalen in dit proces de toelatingseisen, die in het algemeen de afgelopen jaren strenger zijn geworden. Dit heeft een remmende werking op de doorstroom naar het wettelijke traject.

Daarnaast bestaan er meer alternatieven zoals het beschermingsbewind. Hierbij worden mensen met problematische schulden eerder onder verscherpt toezicht geplaatst. Omdat in dit traject geen schuldregeling plaatsvindt, is opname in het wettelijk traject feitelijk niet mogelijk.

Schuldenvrij
In 2013 zijn 10,9 duizend schuldsaneringstrajecten beëindigd. Hiervan eindigde 75 procent met een zogenaamde schone lei: de rechter scheldt de schuldenaar het resterende deel van zijn schulden kwijt. Een klein deel eindigt na het bereiken van een akkoord met de schuldeisers of door een faillissement. In bijna 20 procent van de gevallen is de schuldsanering mislukt of beëindigd door andere redenen, zoals het krijgen van een erfenis.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

2 reacties

  1. Avatar

    Tevens zijn vele subsidies gegeven naar aanleiding van eerdere beleidswijzigingen…die zodanig nadelig voor veel mensen en instellingen uitvielen…dat men maar besloot tot die subsidies. Dus die problemen werden (h)erkend…maar nu de geldnood door verkeerde beleidswijzigingen en verkeerde prioriteiten bij de overheid tot enorme proporties leidt…ziet men de noodzaak van die hulp ineens niet meer en laat men bewust vele mensen en instellingen wéér in moeilijkheden komen…en laat men die dus nu wél barsten!!! Onfatsoenlijkheid, oneerlijkheid en mensonvriendelijkheid neemt daardoor enorm toe…bij alle betrokkkenen. Het vertrouwen in de overheid neemt onrustbarend toe!

  2. Avatar

    Tegenwoordig heerst in teveel gemeenten een ontmoedigingsbeleid wat betreft het verschaffen van echt snelle rechtstreekse effectieve hulp. Het moet via allerlei omwegen waarbij de hobbels in die omwegen tot aan de hemel groeien. En is je schuld niet hoog genoeg kom je niet eens in aanmerking voor een schuldsanering…met allerlei nare gevolgen voor de schuldenaar en de schuldeisers. Dan heb ik de nadelige gevolgen voor de ‘samen’leving. nog niet eens benoemd; maar die kunt u vinden in de links die onderaan dit artikel staan bij -zie ook-. Als de wil er niet is om echt hieraan echt wat positiefs en effectiefs te doen (zodat problemen veel eerder en dus sneller rechtstreekser aangepakt worden) zullen dit soort berichten nog jaren blijven komen…alleen zullen de gevolgen onbarmhartiger en schadelijker zijn. Het is aan de beleidsmakers om hieraan te werken…en dan verdomd snel!!! Want het is allang 1 minuut voor 12…en dan druk ik me hier nog zeer voorzichtig uit!

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden