CBS: Minder mensen in re-integratietraject

0

Eind 2011 volgden bijna 230 duizend personen in Nederland een re-integratietraject dat werd aangeboden door een gemeente. Dat waren er ruim 17 duizend minder dan een jaar eerder.

Zes op de tien van de personen met een re-integratietraject is jonger dan 45 jaar. Mensen die jonger zijn dan 45 jaar volgen vaker een re-integratietraject dan 55-plussers. Zo is van de bijstandsontvangers met re-integratie 60 procent jonger dan 45 jaar, terwijl deze groep de helft van de bijstandsontvangers uitmaakt. Voor bijstandsontvangers van 55 jaar en ouder geldt het omgekeerde.

Bijstandsuitkering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van personen in de bijstand. Re-integratietrajecten zijn bedoeld om mensen weer aan het werk te helpen door bijvoorbeeld scholing, training of subsidie op een baan. Twee derde van alle personen met re-integratie heeft een bijstandsuitkering. Ook niet-uitkeringsgerechtigden kunnen bij een gemeente aankloppen voor een re-integratietraject.

Bijna 8 procent van alle personen met een re-integratietraject werkt met een loonkostensubsidie. Werkgevers krijgen dan een subsidie voor de loonkosten. Doel van deze vorm van re-integratie is dat bijstandgerechtigden sneller in dienst komen. Loonkostensubsidies komen naar verhouding het meest voor bij 55-plussers met re-integratie. Van hen had 15 procent eind 2011 gesubsidieerde arbeid. Een deel hiervan bestaat nog uit “Melkert-banen” die gestart zijn voor 2004.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden