Deze maand in Sociaal Bestek: Overschotten en tekorten op de arbeidsmarkt

1

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het van belang te weten waar overschotten en tekorten te verwachten zijn. Alleen dan is het mogelijk onnodige werkloosheid en onnodig lang openstaande vacatures te voorkomen. De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft inzichtelijk gemaakt in welke sectoren overschotten en tekorten zullen optreden.

In algemene zin blijkt dat er -ondanks de vergrijzing- binnen afzienbare termijn geen algemeen tekort aan werknemers zal komen. Niet voor de arbeidsmarkt als geheel, noch voor de afzonderlijke sectoren. Ook blijkt dat er ondanks het woeden van de economische crisis op heel specifieke deelmarkten nog wel tekorten bestaan, variërend van betonboorders in de bouw tot OK-verpleegkundigen in de zorg. Binnen de meeste sectoren bestaan tegelijkertijd tekorten en overschotten.

Niveau
In veel sectoren is er sprake van een upgrading van de werkgelegenheid. Zo verdwijnt het lager geschoolde werk uit de grafimedia en de metaal&elektrotechniek (metalektro). In de agrobedrijven neemt de vraag naar goed opgeleid breed inzetbaar personeel toe. Alle sectoren overziende valt op dat de overschotten zich concentreren op de lagere mbo-niveaus, terwijl de tekorten op de hogere mbo-niveaus en op hbo-niveau te vinden zijn.

Uitzonderingen
Maar op die regel van overschotten en tekorten zijn uitzonderingen. Wilt u weten welke? Wilt u het hele artikel lezen? Neem dan nu een voordelig introductieabonnement op Sociaal Bestek.

Over Auteur

1 reactie