Gemeenten morrelen aan pgb

1

Gemeenten mogen niet korten op bestaande pgb-contracten. Zij korten daardoor extra op zorg in natura of richten het persoonsgebonden budget anders in.

Zo blijkt uit een quickscan van Q-Consult in opdracht van VWS. Voor het onderzoek zijn in augustus 2014 in totaal 24 grote gemeenten uit 11 van de 12 provincies telefonisch geïnterviewd. Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen hoe verschillende gemeenten het proces van Wmo-inkoop doorlopen om voldoende aanbod in te kopen en om de kwaliteit van het aanbod te waarborgen.

Pgb of zorg in natura
Op bestaande pgb-contracten mogen  gemeenten niet korten en dat heeft invloed op de zorg in natura. Een vijfde van de gemeenten geeft aan dat zij daardoor extra korten op zorg in natura. De helft van de gemeenten geeft specifiek aan dat bij herindicatie van burgers met pgb gedurende 2015 het gesprek goed wordt gevoerd en verwacht wordt dat de korting doorgevoerd kan worden. Bovendien geven zij aan dat mogelijk bespaard kan worden door over te gaan naar zorg in natura of het pgb anders in te richten.

Voor nieuwe cliënten of herindicaties geeft een kwart van de gemeenten expliciet aan meer richting zorg in natura te bewegen. Dit wordt beter mogelijk doordat de zorg aansluit bij arrangementen en omdat er ook met kleine aanbieders contracten worden gesloten.

Kortingen
De kortingen die gemeenten doorvoeren variëren tussen de 0 en 35 procent met een gemiddelde van 17 procent. De enkele gemeente die geen korting doorvoert in de tarieven voor begeleiding, wil met name in volume door innovatie kosten besparen.

Uitgebreide rapportage

De quickscan geeft een summier beeld van de stand van zaken. De uitgebreide rapportage verschijnt voor 11 december 2014. Op die dag staat namelijk een AO over de transitie gepland. Op dat moment maakt Van Rijn op individueel gemeenteniveau de voortgang van het inkoopproces voor de Wmo openbaar.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

  1. Er wordt nog niet genoeg gemorreld! Het resultaat van het moeten korten is veroorzaakt door de ongeleide groei van PBG (in de wetenschap van zorgcontinuiteit?)en het niet helder krijgen van het exacte volume aldaar (lekker gemonitord…..). Echter wordt daar waar het probleem wordt veroorzaakt juist niet de oplossing gezocht maar in de wereld van ZIN, waarin wel strakke kaders van volume en budget zaten. Hoe vreemd kan het worden?
    Dus……..morrelen jongens, hoe meer hoe beter (of geld gaan ophalen bij zorgkantoren of VWS, die het de bocht uit hebben laten vliegen of budgetten bepaalden op basis van 50% van de benodigde data.