‘Wet massaal gebroken door schrappen thuiszorg’

0

Het zomaar stopzetten of versoberen van de huishoudelijke hulp is in strijd met de wet, maar veel gemeenten doet dit toch. “De Wet maatschappelijke ondersteuning is juist bedoeld om de zelfredzaamheid van te bevorderen.”

Directeur Illya Soffer van belangenvereniging Ieder(in) laat weten dat de eerste cliënt binnenkort naar de rechter stapt.

Als gemeenten willen schrappen in de huishoudelijke hulp, daar goed onderzoek, een afweging van alle belangen en een deugdelijke motivering aan vooraf moeten gaan. Ieder(in) – de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte – baseert dit op gesprekken met juristen.

Wet
Op die voorwaarden wordt lang niet altijd niet gelet, meent Soffer. De gemeenten handelen daarmee in strijd met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), met het Europese mensenrechtenverdrag en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Algemene wet bestuursrecht).

“De Wet maatschappelijke ondersteuning is juist bedoeld om de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te bevorderen”, aldus Soffer. “Het schrappen van de huishoudelijke hulp verkleint de zelfredzaamheid juist. Kern van de wet is dat de gemeenten en burger met elkaar in gesprek gaan en gezamenlijk vaststellen wat er nodig is om zelfredzaamheid te realiseren. Dit principe wordt nu met voeten getreden.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.