Opinie Inkopen Wmo moet integraal

1

Gemeenten zijn na iedere contract periode weer druk bezig om opnieuw een aanbestedingsprocedure voor Wmo hulpmiddelen in te richten. De vragen die daarbij gesteld worden zijn vaak hetzelfde.

– COLUMN – Special Inkoop & Aanbesteden

Het gaat om de vragen:

  • Zijn de prijzen die nu betaald worden nog marktconform?
  • Levert de hulpmiddelenleverancier de overeengekomen kwaliteit en deskundigheid?
  • Welke aanbestedingsvorm gaan we kiezen en welke consequenties heeft dat?

 

Traditioneel wordt bij Wmo aanbestedingsprocedures nog weinig nagedacht over de gevolgen van de aanbestedingsprocedure voor het te voeren Wmo beleid. De insteek is vaak op dezelfde leest geschoeid als de inkoop van computers en kantoorartikelen en er wordt voornamelijk financieel gestuurd. Deze insteek sluit onvoldoende aan op het huidige Wmo beleid waar elke gemeente op dit moment met de nodige problemen kampt.

Succesvol Wmo beleid

Om succesvol Wmo beleid uit te voeren is het van essentieel belang dat partners van de gemeente in de Wmo-keten, dus ook de hulpmiddelenleveranciers, onderling goed met elkaar samenwerken. Wat daarbij verbazingwekkend is dat er nog nauwelijks gebruik wordt gemaakt van ICT oplossingen die aantoonbaar bijdragen aan het optimaliseren van het hele proces van aanvraag tot levering.

In 2009 heeft de gemeente Gouda geïnvesteerd in een nieuw elektronisch Wmo inkoop systeem. Dit nieuwe systeem sluit volledig aan op de eisen en wensen van zowel de gemeente als de cliënt. Door het systeem zodanig in te richten dat het totale proces van aanvraag tot verstrekking is geautomatiseerd en deze werkwijze al vanaf de start is meegenomen in de aanbestedingsprocedure heeft de gemeente veel bereikt.

Beheersing administratie

Zo zijn onder andere de levertijden van de voorzieningen gedaald en is het administratieve proces beheersbaar geworden. De klanttevredenheid wordt van elke klant gemeten en het aantal fouten in het primaire werkproces is fors gedaald. Op een transparante en kosteneffectieve manier is het hele traject van visie-vorming tot uitvoering en verantwoording vormgegeven.

In de gemeente Spijkenisse wordt hetzelfde elektronische inkoopmodel eveneens naar tevredenheid gebruikt. De gemeente Gouda en de gemeente Spijkenisse hebben voor de invoering van deze nieuwe werkwijze ondersteuning ingehuurd. Door een scheiding aan te brengen tussen ondersteuning op beleidsmatig vlak en ondersteuning op de ICT uitvoering is daarbij de deskundigheid en onafhankelijkheid van de gemaakte keuzes gewaarborgd.

Het systeem en het bijhorende traject zijn zodanig ingezet dat aanbesteding, implementatie en uitvoering naadloos op elkaar zijn aangesloten en hebben bijgedragen aan een succesvolle invulling van de Wmo hulpmiddelen leveringen.


Aruna Radjkoemar werkt voor adviesbureau Factum en Sigrid Orgers werkt voor Stipter.

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

1 reactie

  1. In spijkenisse gaat het helemaal niet naar wens er wordt op een voorziening wel bijna een jaar gewacht en veel voorzieningen zijn van erbarmelijke kwaliteit dat is allemaal het gevolg van dat er alleen maar op de prijs gekeken wordt en daar heeft de rechtbank al van gezgd dat het niet mag dus veel clienten zijn erg ontevreden in Spijkenisse

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden