Uitstel voor bekostiging wijkverpleging

0

Het nieuwe bekostigingsmodel voor de wijkverpleging gaat op 1 januari 2016 in. Voor de transitie van de wijkverpleegkundige zorg uit de AWBZ in 2015 geldt een overgangsregeling.

Er is ruim 3 miljard euro in 2015 beschikbaar voor wijkverpleging. De minister van VWS gaat overschrijdingen van het budget afstraffen met kortingen in het jaar erna.

Dat staat in het “Onderhandelaarsresultaat transitie verpleging en verzorging” dat afgelopen vrijdag is afgesproken tussen “veldpartijen” in de zorg en staatssecretaris Van Rijn van VWS. Het “financiële kader” van de overheid voor wijkverpleging wordt ruim 3 miljard in 2015 en 3,3 miljard in 2016. Afspraak is dat “partijen” hier binnen blijven, anders zal de minister van VWS het jaar erna de overschrijdingen korten op het budget. Afgesproken is ook dat de wijkverpleegkundige bepaalt wat de cliënt aan zorg nodig heeft (indicatie). Daarvoor zijn nieuwe vaardigheden nodig, waarvoor VWS geld beschikbaar stelt om wijkverpleegkundigen en verzorgenden in de wijk te scholen.

Competenties
“Samenwerking met het sociale domein en competenties voor het aanleren van zelfmanagement van de cliënt zijn uitdrukkelijk onderdeel van het scholingstraject,” schrijft staatssecretaris Van Rijn van VWS in het onderhandelingsresultaat. Daarin staan afspraken met de zogenoemde “veldpartijen” in de zorg: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland, en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Ieder(in), Landelijk platform GGZ, beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, brancheorganisatie ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland Federatie Opvang, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicapten Nederland.

Bekostiging
De nieuwe financiering van de wijkverpleging zal worden berekend op basis van “populatiebekostiging”; er wordt dus gekeken naar de samenstelling van de bevolking in wijken en gemeenten. In het onderhandelaarsresultaat staan de uitgangspunten voor de bekostiging beschreven: borging van de beschikbaarheid van de wijkverpleegkundige functie, beheersing van het budget, bevorderen van zelfredzaamheid, aansluiting van zorg en ondersteuning zowel binnen de eerste lijn als naar het sociale domein. Dat laatste is dus belangrijk voor de samenwerking van de wijkverpleegkundigen in de wijkteams.

Van Rijn en de partijen in de zorg hebben ook afgesproken dat alle cliënten rond de zomer 2014 worden geïnformeerd over wijzigingen in hun zorgsituatie. Om cliënten op tijd te informeren over de veranderingen, wordt een helpdesk ingericht voor alle vragen. Er komt een landelijke publiekscampagne en een cliëntenbrigade, die de ervaringen van cliënten met de transitie optekent. Verder is afgesproken om de transitie op regionaal niveau uit te werken en te monitoren. Er wordt aangesloten bij bestaande Wmo-regio’s. Partijen praten over de continuïteit van zorg en ondersteuning, over vastgoed en over de gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden