Ambtenaren denken verdeeld over capaciteit veiligheid

0

Heeft de gemeente voldoende capaciteit in huis om veiligheidsproblematiek op te pakken? Ambtenaren openbare orde en veiligheid kijken daar verschillend tegenaan. Ongeveer de helft beantwoordt deze vraag bevestigend.

Dit blijkt uit een enquête uitgevoerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Net iets meer dan de helft (55 procent) zegt dat de ondersteuning ‘vanuit de regio’ voldoende is. Ook ambtenaren die de capaciteit als voldoende beoordelen, geven soms aan toch ‘extra ondersteuning’ te kunnen gebruiken. Dat zegt bijna drie kwart van de ondervraagden. Hulp is vooral gewenst op de deelgebieden ondermijning, cybercrime en zorg en veiligheid (onder andere personen met verward gedrag).

Top 5 prioriteiten

Ondermijning staat inmiddels met stip bovenaan de prioriteitenlijst, zo blijkt verder. De top 5 ziet er als volgt uit:

1. ondermijning
2. zorg en veiligheid
3. woninginbraak
4. drugsbeleid
5. jeugdoverlast

In 2016 ging de meeste aandacht nog uit naar woninginbraken, nu op nummer 3. De aanpak van ondermijning kan volgens velen beter. ‘Ondermijning wordt veelvuldig genoemd als thema waarop men de informatiepositie wil verbeteren. Als de informatiepositie wordt verbeterd, verwachten respondenten adequater te kunnen optreden,’ vat het CCV samen (pdf).

De ambtenaren zijn ‘over het algemeen tevreden’ over de uitwisseling van gegevens met politie, nabije gemeenten, wijkbewoners en lokale ondernemers. De vraag of de politie-inzet voldoende is, blijkt wel weer sterk afhankelijk van wie je het vraagt: ook hierop zegt de helft ‘ja’. De inzet van boa’s vindt plaats volgens plan, aldus een ruime meerderheid.

Raad niet deskundig?

Opvallend is dat de ambtenaren geen hoge pet op hebben van de deskundigheid van de gemeenteraad. Een magere 40 procent van de respondenten vindt dat de volksvertegenwoordigers genoeg in hun mars hebben op het gebied van veiligheid. ‘Hetzelfde percentage staat neutraal tegenover deze stelling.’

Op de vraag of de gemeenteraad met name oog heeft voor de grote lijnen of kijkt naar details, antwoordt 44 procent dat de verdeling daar tussenin zit. Slechts 17 procent stelt volmondig dat de gemeenteraad oog heeft voor de grote lijnen.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden