‘Beleid nodig voor meisjes en vrouwen met beperking’

0

Gemeenten hebben geen speciale aandacht voor geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking. Daar moet verandering in komen, aldus het College voor de Rechten van de Mens.

‘Meisjes en vrouwen met een beperking lopen extra risico om slachtoffer te worden van geweld,’ schrijft het college. Dat schept mensenrechtelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op basis van het VN-verdrag handicap. Overheden zijn daarvan nog te weinig doordrongen, concludeert het college na onderzoek (pdf) door bureau Regioplan.

Maatwerkgedachte als excuus

Zo werd aan gemeentelijke beleidsmakers gevraagd of ze oog hebben voor de problematiek van de doelgroep en of ze hierop beleid ontwikkelen. ‘Dit blijkt niet het geval. Als reden refereren de respondenten vrijwel unaniem aan de maatwerkgedachte van gemeentelijk beleid (en daarmee het afzien van het voeren van “doelgroepenbeleid”).’

De onderzoekers tonen zich sceptisch over dit excuus. ‘Het is zeer de vraag wat dat in de praktijk betekent. De term maatwerk wordt druk gebezigd in het sociaal domein, maar lijkt vooral een manier te zijn om het vraagstuk te verleggen naar de uitvoeringspraktijk. Er dient echter vanuit het beleid een visie te zijn op onderliggende oorzaken.’

Rijk eerst aan zet

Ook op rijksniveau ontbreekt de aandacht. Daar moet in de eerste plaats de oplossing vandaan komen, aldus de onderzoekers. ‘Vanaf rijksniveau kan verder onderzoek worden gestimuleerd naar de intersectionaliteit van beperkingen en gender. Die kennis moet vervolgens een plek krijgen in beleid.’

Tevens pleiten de onderzoekers voor ‘meer uniformiteit’ onder gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag. ‘De link tussen zorg en veiligheid voor deze doelgroep wordt in de implementatie niet sterk gelegd, maar is belangrijk om de specifieke problematiek te kunnen signaleren en effectieve hulpverlening te bewerkstelligen.’

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden