Digitale deurbel vergroot gevoel van veiligheid

0

Kan een digitale deurbel met camera zorgen voor minder inbraken? Een proef in Almere wijst daar wel op, maar biedt nog geen uitsluitsel. Veel bewoners die de bel testten, voelden zich door het gebruik ervan in ieder geval een stuk veiliger.

In de Almeerse Stedenwijk vinden relatief veel woninginbraken via de voordeur plaats. Daarom werd hier vorig jaar de pilot Digitale Deurbel Almere gehouden. Daarbij werden in 45 straten op bijna honderd adressen een digitale deurbel met camera geïnstalleerd. Zo’n deurbel zorgt ervoor dat beelden worden opgenomen als er wordt aangebeld of beweging bij de voordeur wordt geregistreerd. Bewoners krijgen vervolgens een melding via een app op hun telefoon of tablet.

Een van de voorwaarden om mee te kunnen doen aan de pilot was het aanmelden van de deurbel bij het politiesysteem Camera in Beeld. Het systeem brengt camera’s die gericht zijn op de openbare ruimte in kaart. In het geval van bijvoorbeeld een inbraak, kan de politie bekijken of sommige camera’s mogelijk iets registreerden. In een filmpje legt burgemeester Franc Weerwind uit hoe de bel werkt.

Minder inbraken

In de straten waar deze deurbellen hingen, werd bijna de helft minder inbraken gepleegd ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is een vele grotere daling dan in de controlestraten. Het aantal auto-inbraken bleef stabiel in de pilotstraten, terwijl dit sterk steeg in de controlestraten. Hoewel op straatniveau de positieve effecten van de digitale deurbel significant zijn, was dat op wijk- en woningniveau nog niet te merken, zo meldt de rijksoverheid.

Gevoel van veiligheid vergroot

Veel bewoners die meededen met de proef, voelden zich aanzienlijk veiliger. Het percentage deelnemers dat zich thuis wel eens onveilig voelt, daalde van 40 procent naar 23 procent. De bewoners beoordeelden de veiligheid in de buurt gemiddeld met een 6,5. Dat is hoger dan het cijfer in het jaar daarvoor, toen was dat een 5,9. Vier op de vijf deelnemers schrijft het verbeterde veiligheidsgevoel toe aan de digitale deurbel. 

Preventieadvies

De gemeente Almere tipt voortaan bij het gratis preventieadvies aan bewoners ook de digitale deurbel. De pilot is uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en twee Almeerse installatiebedrijven. De resultaten uit de pilot worden gedeeld onder gemeenten.

Andere experimenten

Ook in andere gemeenten lopen experimenten. In Rotterdam-Zuid is inmiddels gestart met het Fieldlab inbraakvrije wijk. Hier wordt onder andere onderzocht of beweging- en geluidssensoren in de openbare ruimte in staat zijn om verdacht gedrag in een vroeg stadium te herkennen en zo inbraak kunnen voorkomen.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden