Ergernis en waardering in de openbare ruimte

0

Uit onderzoek blijkt wat burgers nou echt belangrijk vinden. Omdat ze zich ergeren of het ze er juist erg blij van worden. Dus ja natuurlijk; hondenpoep en zwerfvuil. Maar ook: voldoende winkels en groetende medebewoners.

I&O Research voerde in opdracht van Gemeente.nu het onderzoek ‘Waar ergeren burgers zich aan in de openbare ruimte ?’ uit. En dat leverde enkele opvallende resultaten in de vier verschillende domeinen (veiligheid, leefbaarheid, sociale omgang en verkeer) op.

Ergernissen

Hondenpoep, vuurwerk en zwerfvuil  is de top drie van ergernissen van burgers in de openbare ruimte. Hondenpoep prijkt al jaren bovenaan lijstjes als het gaat om irritaties. Het goede nieuws voor lokale overheid is dat het geen ergernissen zijn die direct door de gemeente worden veroorzaakt. Sterker, het zijn de (mede)burgers zelf die de overlast veroorzaken.

– klik hier voor de Ergernissen top 10 >>

En ook zien burgers, volgens het onderzoek,  het niet direct als verantwoordelijkheid van de gemeenten om veel van die die overlast aan te pakken. Als het om de openbare ruimte gaat zien inwoners het vooral als taak van de overheid om het onderhoud (aan infrastructuur, voorzieningen en groen) goed te doen.

Het valt Peter Kanne, onderzoeker bij I&O Research, op dat burgers vooral naar elkaar kijken en niet heel erg naar de overheid. “Van de ergernissen die een activiteit van bijvoorbeeld de gemeente of de politie behelzen, haalde alleen de ‘afwezigheid van politie in de buurt’ de ergernissen top tien. Terwijl veel meer van dit soort overheidsactiviteit werd voorgelegd”.

Dat lijkt te betekenen dat er een schone taak is voor de burgers om een aantal van de grote problemen zelf op te lossen.  En hoewel 80 procent van de ambtenaren zegt dat de overheid te veel verwacht van de participatiesamenleving blijkt toch dat ruim 60% al maatschappelijk actief is.

Waarderen

Aangezien zwart niet zonder wit bestaat richt het onderzoek zich ook op de positieve kanten. Waar worden burgers nou blij van in hun directe leefomgeving.

Hoewel ‘een tekort aan winkels’ de ergernissen top 10 niet haalde, staat ‘de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse boodschappen’ op de eerste plaats van de vrolijkheden top 10. Zowel in verstedelijkte als niet-verstedelijkte gebieden worden de winkels door 17% genoemd. Vrouwen doen dat iets vaker dan mannen.

Zes van de tien vrolijkheden in de top 10 worden bezet door zaken is de sociale omgang sfeer. De aanwezigheid van winkels voor dagelijkse boodschappen staat met 17% net boven ‘bewoners die rekening houden met elkaar’ en ‘bewoners die elkaar groeten’.

– klik hier voor de Vrolijkheden top 10 >>

Ken je burgers!

In een spiegelonderzoek zijn dezelfde vrolijkheden en ergernissen aan een steekproef van gemeenteambtenaren. En dat doen ze best goed. Dat wil zeggen de rangorde is ongeveer gelijk aan die van burgers. Alleen de inschatting van hoe groot de ergernis of waardering is wordt nogal eens over- en onderschat door de ambtenaar.
Zo verwachten gemeenteambtenaren dat burgers zich beduidend meer ergeren aan onbeschoft en asociaal gedrag , aan geluidsoverlast en aan agressief gedrag dan burgers daadwerkelijk doen. Aan de andere kant laten de ambtenaren een onderschatting zien van waar burgers echt blij van worden: buurtbewoners die elkaar groeten, elkaar helpen en op elkaar letten.

Daarnaast is ook opvallend dat beleidsmatige zaken, of zaken waar die ze direct kunnen beïnvloeden  (zoals voldoende parkeerplaatsen) als heel belangrijk worden gezien door de ambtenaar, terwijl de burger daar toch minder belang aan hecht.

De doelstelling van dit onderzoek was te achterhalen waar burgers zich aan ergeren, om (gemeente)ambtenaren perspectief te bieden deze ergernissen weg te nemen. Daarvoor lijkt het de gemeenten nu genoeg aanleidingen en denkrichtingen te geven.

Dit en meer valt te lezen in het hele onderzoek
Download hier gratis het hele onderzoek van I&O Research >>>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.